ملازمه بین خالقیت و ربوبیت را بیان کنید ؟

پاسخگویان
0 3

1 دقیقه

با دقت در مفهوم خالقیت و ربوبیت روشن می شود که این دو صفت با یکدیگر تلازم دارند و محال اسـت کـه رب جـهـان غیر از خالق آن باشد بلکه همان کس که مخلوقات رابا ویژگیهای خاص و وابـستگی به یکدیگر می آفریند , آنها را نگهداری و اداره هم می کند و در حقیقت مفهوم ربوبیت و تدبیر از کیفیت آفرینش مخلوقات و همبستگی آنهاانتزاع می شود .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.