تلازم خالقیت و ربوبیت را توضیح دهید .

پاسخگویان
0 4

1 دقیقه

با دقت در مفهوم خالقیت و ربوبیت و اضافی بودن آنها روشن می شود , که این دو صفت با یکدیگر تـلازم دارنـد و محال است که رب جهان غیر از خالق آن باشد , بلکه همان کسی که مخلوقات را با ویژگیهای خاص و وابسته به یکدیگر می آفریند , آنها رانگهداری و اداره و تدبیر هم می کند , یعنی مفهوم ربوبیت و تدبیر در حقیقت ازکیفیت آفرینش مخلوقات و همبستگی آنها انتزاع می شود .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.