حیات به چند معنی استعمال می شود و کدام معنای آن قابل اطلاق در مورد خدای متعال است ؟

پاسخگویان
0 3

2 دقیقه

حیات بمعنای زنده بودن در مورد دو دسته از مخلوقات بکار می رود . یکی بمعنای رشدو نمو که در گیاهان است که ابتدا فاقد کمال هستند و در اثر عوامل خارجی در آنـهـا پـدیـد مـی آید و حیات می یابند , و چنین اموری را نمی توان به خدا نسبت دادکه در صفات سلبیه گذشت . دیـگری بمعنای شعور و اراده و علم که در حیوانات و انسان وجود دارد و مفهومی است کمالی , و هـر چـند مصادیق امکانی آن توام با نقصها و محدودیتهایی هستند , ولی می توان برای آن مرتبه ای نامتناهی در نظر گرفت که هیچ نقص و محدودیت و نیازی نداشته باشد و چنین حیاتی را به خدا باید نسبت به داد .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.