چـگـونـه خداوند ساکن غیر متغیر مافوق جسم بدون زمان و مکان ، موجودات متغیر درمحدوده زمان و مکان بوجود آورد ؟ .

پاسخگویان
0 4

1 دقیقه

مسئله ربط حادث بقدیم است باید توجه داشت که تغیر در تغیر خود ثابت است و اگردر تغیر خود متغیر بود بثابت تبدیل می شد موجودات مادیه که متغیر و حادث زمانی آنها هستند حرکت جوهری دارنـد و بـا وجودی سیال موجودند و سیال در سیلان خود ثابت می باشد و از این راه موجود متغیر بعلت ثابت می تواند ارتباط داشته باشد .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.