علل تحریف تاریخ کدام اند ؟

پاسخگویان
0 3

3 دقیقه

الف : سیطره و سلطه حکومت ها . تاریخ همواره محکوم حکومت های وقت و صاحبان قدرت بوده است . و از آنـجـا انسان و جامعه برخاسته از او در پی منافع خویش و دفع ضرراز خود است به هر صورت ممکن که بتواند این کار را انجام می دهد . حـکـومت ها نیزهمواره از افشای چیزهایی که برای آنها مضر است جلوگیری می کنند و به ترویج آنچه برای آنها مفید است تشویق و ترغیب می نمایند , و این یکی از عوامل تحریف تاریخ است . ب : تاثیر احساسات , عواطف و گرایش های مورخین . دوم عـامـل مـهم تحریف تاریخ این است که مورخان به حکم انسان بودن , تحت تاثیر احساسات و عـواطـف و گـرایش ها وتعصبات اند و این حالات هم در برداشت آنها و هم در گزارش آنها تاثیر می گذارد . از ایـن رو مـی بـیـنیم که هر ملت و هر مکتبی و هر مذهبی همواره خبرهایی را نقل می کند که با اصول اعتقادی , احساسات و عواطف آنها سازگار است . بـرخـی از عـوامل جزئی تر نیز وجود دارد از قبیل ; نبودن امکان ثبت و ضبط , نقل وتالیف و نبود وسایل حفظ و نگهداری . گرچه برخی از این عوامل امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی از میان رفته است . لکن با نفوذ سیاست در همه شئوون جامعه , کاربه جایی رسیده است که کمتر کسی به تاریخ نقلی اعتماد دارد .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.