ارزش حقیقی هر موجودی به چیست ؟

پاسخگویان
0 5

2 دقیقه

هـر مـوجودی که وجود کاملتری دارد و آثار وجودی بیشتری از آن پدید می آید , ذاتاارزشمندتر از موجودات دیگری هستند که چنین کمالی را ندارند و هر موجودی که درمسیر تکاملش قرار گیرد و به حد نهایی کمالش نزدیکتر شود , ارزش حقیقی خود رامی یابد . مـثـلا اگر درخت سیبی را با درخت بی ثمری مقایسه کنیم , درخت سیب را ارزشمندتر ازدرخت بـی ثمر می شماریم و این تفاوت تنها به خاطر استفاده بیشتر انسان از درخت میوه دار نیست , بلکه درخـت میوه دار از آن جهت که وجود کاملتری دارد و آثار وجودی بیشتری از آن پدید می آید , ذاتا ارزشـمـنـدتـر مـی باشد ولی همین درخت سیب در صورتی که آفت زده شود و از مسیر تکاملش منحرف گردد , ارزش خود را از دست می دهد و حتی ممکن است منشا آلودگی و زیانهایی , برای دیگران نیز بشود .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.