آیـا مـی تـوان گـفت که غرض از تکالیف , به کمال رسیدن انسان و دست یابی او به غایت و هدف هستی است . پس وقتی انسان کمال یابد دیگر معنا و لزومی ندارد که تکلیفی باقی بماند .

پاسخگویان
0 3

2 دقیقه

خـیر , زیرا تکالیف دو دسته اند ; الف : تکالیف مربوط به معاملات و اجتماعیات ب : تکالیف مربوط به عبادات و فردیات . حـال اگـر بـر فرض انسان کامل تکالیف معاملی و اجتماعی نداشته باشد لازم می آید که جامعه و اجـتـماع دچار هرج و مرج وآشفتگی و بی نظمی گردد و چنین چیزی یعنی از بین رفتن توجه و عنایت خداوند به نوع بشر . اگـر تـکـالیف عبادی و فردی نداشته باشد و در عین حال انسان کامل , یعنی دارای ملکات راسخه نـفـسـانـی , باشد لازم می آید که ملکه نیکی ها در انسان باشد امااثر و نشانه و ظهور خارجی را که همان اعمال است , نداشته باشد ; و این نیز یعنی از بین رفتن عنایت الهی به انسان .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.