ماجرای گاو بنی اسرائیل چه بود ؟

پاسخگویان
0 0

2 دقیقه

یک نفر از بنی اسرائیل به طرز مرموزی کشته می شود , در حالی که قاتل به هیچ وجه معلوم نیست . در مـیان قبائل و اسباط بنی اسرائیل نزاع درگیر می شود داوری رابرای فصل خصومت نزد موسی مـی بـرنـد و حـل مشکل را از او خواستار می شوند , موسی بااستمداد از لطف پروردگار از طریق اعجاز آمیزی به حل این مشکل می پردازد و آن اینکه به قوم خود می گوید باید گاوی را سر ببرید قوم می گویند چگونه گاوی ؟ موسی در پاسخ می گوید خداوند می فرماید باید گاو ماده ای که نه پیر و از کار افتاده ونه بکر و جوان باشد از رنگ آن سئوال کردند پاسخ داد زرد یکدست برای شخم زدن رام نـشـده و برای زراعت آبکشی نکند و هیچ عیبی نداشته باشد سپس بنی اسرائیل گاو رابه دسـت آوردنـد و آن را سـر بـریـدند و قسمتی از گاو را به مقتول زدند تا زنده شودو قاتل خود را معرفی کند .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.