اینکه خداوند در آیه ۴۷ سوره بقره خطاب به بنی اسرائیل می گوید : من شما را برجهانیان برتری بخشیدم آیا برتری در تمام ادوار است ؟

پاسخگویان
0 0

2 دقیقه

شما به دنبال این مطالب هستید:

ظـاهر آیه چنین است اما با توجه به سایر آیات قرآن روشن می شود که مقصود برتری آنها نسبت به افـراد مـحـیط و عصر خودشان است زیرا در آیه ۱۳۷ سوره اعراف نیزآمده : ( ما این مستضعفان را وارث مشرق و مغرب زمین کردیم ) . و مـا مـی دانیم که بنی اسرائیل در آن زمان وارث تمام جهان نشدند پس مقصود این است که وارث شـرق وغـرب مـنطقه خودشان گشتند بنابراین فضیلت آنها بر جهانیان نیز برتری نسبت به افراد همان محیط است .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.