در آیـه شریفه ۲۱۵ از سوره بقره سئوال شده است که چه چیز را انفاق کنیم اما پاسخ داده شده که به چه کسانی انفاق کنید . یعنی پاسخ با پرسش متناسب نیست .

پاسخگویان
0 0

2 دقیقه

اولا که در مقام پاسخ فرموده است [ قل ما انفقتم من خیر ] یعنی آنچه از خیرانفاق می کنید . بنابراین قسمت اول پاسخ مطابق با پرسش است . اما از آنجا که روشن است که انسان همواره از مال خود , کم یا زیاد , خوب یا بد , انفاق می کندقرآن شـریف با این پاسخ راهنمایی نموده است که سئوال از اینکه چه چیز را انفاق کنیم سئوال مناسبی نیست زیرا پاسخ آن روشن است بلکه باید پرسید که به چه کسانی انفاق کنیم و موارد مصرف انفاق کدام است .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.