آیا وقتی کسی جنب گردید باطهارت پاک می گردد؟

پاسخگویان
0 5

2 دقیقه

ج۱) منظور از طهارت چیست ؟ اگر منظور از طهارت این است شستن دست وصورت واعضای نجس شده بدون غسل باشد بلی دست و صورت نجس شده پاک است ولی غسل به گردن شما باقی است و آن احکام جنابت ساقط نشده است .
اما اگر طهارت را همان غسل بدانید وقتی که غسل نمودید احکام جنابت از گردن شما برداشته می شود و آن چیزهایی که برشخص جنب حرام بوده ، حلال می شود یعنی داخل مسجد شدن حلال می باشد ، دست به خط قرآن زدن حلال می باشد و۰۰۰
توضیح المسائل مراجع ص۱۳۷ مسئله۳۵۷
غسل هم به دو طریق می باشد : ۱- ترتیبی۲- ارتماسی
وهر دو طریق باید نیت قربه الی الله باشد .
منظور از طهارت چیست ؟
طهارت ۱-ظاهری : صرف شستشوی دست وصورت واعضای نجس شد ۲-واقعی : غسل
توضیح المسائل مراجع ص۳۹-۱۳۲ مسئله۳۸-۳۷-۶۱-۵۶-۳۵۷

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.