درمقابل کوچکترین چیزی ناراحت می شوم و نامزدم خیلی عذاب می کشد مرا راهنمایی کنید که چگونه دست از این موضوع بردارم؟

چطور از دیگران ناراحت نشویم؟
0 14

6 دقیقه

خدمت شما سرور عزیز عرض می کنم که انسان در زندگی وپیمودن عمر ورسیدن به کمال باید استقامت وحوصله داشته باشد ، اگر انسان استقامت به خرج ندهد ودرمقابل ناراحتیها ومصیبتها صبر نکند درحقیقت تیشه به ریشه خود زده وخود را از کمالات وحتی از لحاظ جسمی بخطر انداخته است . بسیاری از گرفتاری ها وناراحتی های زندگی با صبر وحوصله حل شده ومی گذرد ولی اگر صبر نباشد چه بسا کوچکترین چیزی انسان را به زمین بزند وموجب بروز خیلی از گرفتاریها واختلافات در زندگی شود.
باید توجه داشته باشید که ناراحت شدن به کوچکترین چیز شاید خدای ناکرده موجب وسبب افتادن واز دست دادن بزرگترین چیزها بشود .

حتماً حالت صبر وحوصله را درخود ایجاد نمائید تا استقامت در زندگی برایتان حاصل شود ودراین راه از اصل تلقین استفاده کنید که بهترین دوای دردهای روحی است .

به خود تلقین کنید وباورتان قرار دهید که باید ومی توانید انسان پرحوصله وصبوری باشید که به کوچکترین چیزی ناراحت نشوید وهرگاه زمینه ناراحتی پیش آمد باخود بگوئید این امتحانی است که باید از آن خوب دربیایم ومی توانم ناراحت نشوم وحوصله بخرج دهم . همین طور به خود تلقین کنید تا حالت همیشگی شما شود.
درضمن دراین مطلب فکر کنید که ناراحتی چرا ؟ چرا ما باید به کوچکترین چیزی ناراحت شویم ؟ چرا باید به کوچکترین چیزی زندگی خودرا تلخ وسبب ناراحتی همسرمان شویم ؟ مگر ما چقدر می خواهیم در دنیا زندگی کنیم ؟ چرا این چند روز را برکاک خود تلخ کنیم ؟
حالا که خدا به شما لطف کرده ونعمتهایش را از شما دریغ نکرده وهمسر وزندگی خوبی دارید چرا شکر این نعمتها را بجا نمی آورید وبه زندگی خود لبخند نمی زنید وباصبر وحوصله از مشکلات آن نمی گذرید؟ چرابا ناراحتی وعذاب وجدان زندگی کنید؟ آب گوارا درکنار شماست چرا از آب شوریده استفاده کنید؟

این اصل روانشناسی را بدانید که خواستن توانستن است از همین امروز همین ساعت بخواهید که زندگی باحوصله وبدون ناراحتی وباصبر واستقامت ولبخند شیرین باشد با یقین بدانید بااین خواستن جدی شما ، می توانید امید که موفق باشید.
دومین راهی که دراین رابطه می توان انجام داد مشارطه ومراقبه است به این معنی که صبح باخودم شرط کنم من باید امروز ناراحت نشود ودرطی روز مراقب خودم باشم ودرضمن می توانیم باخود قرار بگذاریم اگر کم صبری کنیم باید جریمه شویم و آخرین کلام اینکه کم صبری وحساس بودن زیاد دو ضرر بزرگ دارد یک ضرر روحی که آینده زندگی را به خطر می اندازد ویکی خطر جسمی ، چراکه مشکلات روحی مستقیماً روی جسم هم تأثیر می گذارد.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.