چگونه شخصی که مختاراست، امر جبری (مثل قتل )را مرتکب می شود؟

0 19

3 دقیقه

الف: اساسا محل بحث در جبر و اختیار عمل خود آدمی است نه اعمال دیگران.در تولد که فعل ما نیست معلوم است که ما مجبور هستیم چون فعل ما نیست.

در مرگ هم اگر خود عامل آن باشیم یا عامل مقدمات آن باشیم‏، باز عمل اختیاری ما خواهد بود.

ب: در مثال شما مرگ برای مقتول امری جبری و خارج از اختیار اوست ولی برای قاتل امری اختیاری بوده و لذا در قبال این عمل اختیاری دارای مسؤولیت می‏باشد.

ج: آری انسان می تواند مقدمات مرگ خویش را هم فراهم کند، البته در همه موارد آنچه که انسان (چه قاتل و چه مقتول ) انجام می دهد مقدمات مرگ است اما خود فعل مرگ کار او نیست چنانچه اگر کسی خود را از بالای بلندی پرتاب کند این پرتاب اختیار و فعل اوست اما در هم شکستن استخوانهای او نه کار او و نه اختیار او می باشد. و تمام مسؤولیت هم متوجه همان مقدمات است با یک مثال دیگر مطلب را روشنتر می کنیم:

 فرض کنید کسی انسانی را در میانه آتش افکند، این افکندن کار قاتل است اما سوختن مقتول دیگر کار آتش می باشد ولی در عین حال به خاطر انجام آن مقدمات، قاتل مسئول است.

منبع: حوزه نت

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.