به چه دلیل نبوت ضرورت دارد؟

0 30

8 دقیقه

 

من قبول دارم که بشر به نبی احتیاج دارد و می پذیرم که طبق حکمت خدا و سایر صفات کمال او تأمین نیاز ما ضروری می باشد لکن همانطور که در بررسی موضوع شرور به این مطلب توجه می شود که به عالم باید به بعنوان یک واحد نگاه کرد و … به موضوع نبوت هم می شود چنین نگاهی داشت که با وجود امکان ارتباط بشر با ماوراَء طبیعت و احتیاج داشتن بشر به چنین هدایتی، در کل نظام عالم این ارتباط بین خدا و انسان و هدایت انسان از این راه به وقوع نیانجامیده است.

 

پاسخ

 

 

الف: همانگونه که شمادر مطلب خود اذعان فرموده‏اید تأمین نیازهای همه جانبه انسان (از جمله هدایت کامل و هم جانبه او)از ناحیه خداوند امری ضروری می‏باشد و امری که از جانب خداوند است ، صورت گرفتن و وقوع آن حتمی است، چون موانعی از قبیل جهل و عجز و یا دواعی مذموم اخلاقی مانند حسد و بخل از ساحت قدسی حضرت حق به دور هستند.

ب:در امور مادی و عالم ماده، شر به معنای عدم یک موجود یا عدم کمال متوقّع از آن؛ معنا دارد،  به این معنا که در هر امر ممکن الوجودی این امکان وجود دارد که شرایط وجود آن حاصل نشود و یا موانعی در کار آیند که مانع تحقق وجود آن یا نیل به کمال متوقع از آن بشوند . و این تزاجم و تمانع در عالم ماده از امور لا ینفک این عالم می‏باشد. اما در امور غیر مادی چنین فرضی ممکن نیست، چرا که جز ذات وجود حاجتی به تحقق شرائط و یا عدم موانع نیست و وجود تدریجی الحصول در کار نیست، بلکه وجود دفعی جمعی است و در نتیجه بستر و شرائطی را نمی‏طلبد تا تحقق یابد و چون عالم مادی نیست مانع هم در کار نخواهد بود و صرف امکان وجود یک شی برابر با ضرورت وجود آن شی‏ء می‏باشد.

ج:ارتباط انسان با عالم غیب امری ممکن است که از یک سوی به انسان و مستوای شخصیت او منوط است و از سوی دیگر به عالم غیب و غیر مادی، یعنی انسان باید به مرتبه‏ای از لیاقت و درجات معنوی نائل شود تا توان ارتباط با غیب را پیدا کند،انسانهایی که با غیب مرتبط می‏شوند، این امر گاهی برای آنان امری شخصی بوده و مسؤولیتی در قبال هدایت خلق خدا متوجه آنان نمی‏شود و گاهی هدایت خلق و واسطه هدایت شدن از جانب خداوند بدانان محول می‏شود، که این دسته دوم را پیامبران و انبیاء می‏گوییم و نبوت مربوط به دسته اخیر است. پس در واقع هم نوع ارتباط اول ممکن است و هم نوع ارتباط دوم .

د:ارتباط با عالم غیب و غیر ماده امری کاملا غیر مادی است چرا که مرتبطین بوسیله ابعاد غیر مادی و جسمانی خود با عالم غیب که باطن هستی است مرتبط می‏شوند. و اگر این امر ممکن باشد.و کسانی بدان درجه از رشد ارتقاء یابند، رخ دادن نبوت ضرورت می‏یابد، چرا که مانع برای آن متصور نیست و نیازمند به شرائطی جز ارتقاء معنوی و اراده الهی ندارد. پس دلیلی برای نفی نبوت در کار نیست بلکه آن یک امر ضروری است. اما آن احتمال شما که ممکن است کسانی با غیب در ارتباط باشند ولی واسطه فیض نباشند احتمال یا اثبات امری است که احتمال یا اثبات دیگر امور را نفی نمی‏کند بنابراین نبوت امکان دارد و هر امر غیر مادی که امکان داشته باشد، ضروری هم هست.

ه:در ضمن پیامبران یک دعوت دارند و یک ادعا که دعوت آنان بر اساس عقل و منطق هست و هرگز نمی‏گویند 2= 7*2 و بر خلاف عقل هم سخن نمی‏گویند، اگر چه ممکن است فوق ادراک عقل سخن بگویند و اما ادعای آنان این است که ما از سوی خداوند آمده‏ایم که در اینجا برای اثبات ادعای خود محتاج به معجزه هستند.

منبع: حوزه نت

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.