راههای اثبات خلقت انسان را بیشتر توضیح دهید؟

0 23

6 دقیقه

سؤال شما مبهم است و دست کم دو احتمال در مورد آن به نظر می رسد:الف مقصود شما اصالت انواع و فیکسیزم در مقابل تطور انواع و ترانسفورمیسم است و شما می خواهید ادله ای بر اصالت انواع اقامه شود و نظریه تطور رد شود.

ب: مقصود شما آن است که انسان مانند همه ممکنات دیگر چگونه مخلوق است و به نحو تصادف و اتفاق به وجود نیامده است بلکه دستی شاعر و عالم و خبیر در کار بوده است تا او را از دیار نیستی به صفحه هستی کشانده و لباس عزت وجود بر تن او پوشانده و او را موجود گردانیده است.

اما در مورد احتمال اول: حقیقت این است که مسأله تطور انواع(ترانسفورمیسم) تنها یک فرضیه علمی است که صحت و سقم آن به عهده علوم زیست شناسی است و اخیرا تحقیقات دانشمندان بیولوژیست خلاف آن را اثبات کرده است و با تحقیقات دامنه داری که در زمینه آزمایشات D.N.A انجام داده اند هیچ گونه تغییر و تکاملی در انواع آن مشاهده نکرده اند از سوی دیگر ظاهر متون دینی بر خلاف آن است بلکه حداقل در مورد انسان فیکسیزم و اصالت انواع را تأیید می کند. در میان دانشمندان اسلامی هم تا حدودی اختلاف انظار وجود دارد.

اما در مورد احتمال دوم باید گفت رابطه ممکنات که انسان هم از آن دسته است با واجب چه رابطه ای است هر گاه شما یک گل به دوست خود هدیه می دهید، اینجا 1. دهنده 2. گیرنده 3. داده شده 4. عمل دادن صورت می گیرد و مسلما بعد از این دوست شما بدون نیاز به شما صاحب آن گل خواهد بود اما در مورد علت واقعی و ایجادی که معلول را در پی دارد اولا قبل از علت گیرنده ای در کار نیست و ثانیا داده شده و دادن یک عمل بیش نیستند و می بینیم که معلول عین تعلق و ارتباط با علت است و از خود هیچ گونه استقلال و شأنیتی ندارد با این وصف محال است که یک موجود ممکن که نسبت او به وجود و عدم علی السویه است اولا بدون علت بوجود بیاید و ثانیا بدون علت یک لحظه باقی بماند.

تمام واقعیت معلول تعلق و وابستگی و رابطه با علت است و ورای آن حقیقتی برای معلول وجود ندارد.

مانند کارخانه برق که هر لحظه به این لامپهای فراوان نوری بخشد و اگر یک لحظه قطع شود تمام لامپها خاموش خواهند شد. اگر علت ایجادی و حضرت واجب نازی کند فرو ریزند قالبها

ای برون از وهم و قال و قیل من                     خاک برفرق من و تمثیل من

منبع: حوزه نت

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.