لطفا یه بام دریت جعفری؟

0 219

1 دقیقه

تو رستوران نشسته بودم،
دختره با دوستش با یه کلاسی اومد تو،
با کلی عشوه menu رو برداشت …
بعد با کلی مکث سرشو آورد بالا و با یه حالت خاصی گفت:
۲ تا بام دریت جعفری واسه منو عشقم لدفن …
بعد از اینکه گارسونه کل میز رو گاز گرفت گفت:

اون بام دریت جعفری نیست!!!
با مدیریت جعفریه!!!?
سه نفر در جا سکته زدن?
آقای جعفری استعفا کرد?
عشقش از طبقه سوم خودشو پرت کرد پایین?
گارسونه از بس خندید مرد

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.