مصادیق اسماء الهی

0 99

3 دقیقه

همه اسماء الهی نیکو و زیبا هستند شیطان مظهر اسم المظل الهی است نتیجه پس شیطان نیکو و زیبا ست صدام مظهر اسم المنتقم خداست همه اسماء الهی نیکو و زیبا ست پس صدام نیکو وزیباست

پاسخ

اسماء الهی به معنای اصلی و حقیقی خود نیکویند و باید به این مهم دقت داشته باشیم اسامی الهی هیچ یک با دیگری تضاد ندارد و اگر معنایی این گونه کردیم باید بدانیم که اشتباه است و به عبارتی اسماء الهی همه باهم معنا می شوند در مثال هایی که شما فرمودید اسم مضّل خداوند به معنای مضل برای منحرفین و آنها که خود اعمال ناشایست انجام می دهند که اشاره به اسباب و سنن و قوانین الهی دارد و لی شیطان مضّل مومنین است و مومنین را می خواهد منحرف کند در ثانی این گونه معنا کردن مضّل با اسم هادی در خداوند متضاد می شود لذا نادرست است، این کار را هیچگاه خداوند انجام نمی دهد و یا اسم منتقم، صدام به هیچ نحو مظهر این اسم نیست چرا که منتقم که صفت خداوند می باشد به معنای انتقام گیرنده از ظالمان و ستمگران است نه از بندگان بی گناه و اگر شما بخواهید مثال درست برای منتقم بزنید امام زمان(عج) مثال درستی است

 

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.