اوج میل جنسی در زنان و مردان در چه سنی است؟

0 326

8 دقیقه

میل جنسی برای هدف خاصی كه تداوم نسل انسان و انگیزه برای در كنار هم قرار گرفتن انسانها و شكل گیری زندگی اجتماعی، در وجود انسان نهاده شده است.

بعد از تولد انسان، به تدریج اندام های انسان رشد پیدا می كنند و به آخرین مرحله رشد و تكامل خود نزدیك می شوند و برای ایفای نقش خود در كاركرد بدن آماده می كردند. به تناسب رشد همه اندام ها و اعضای بدن، اندام تناسلی انسان نیز به رشد خود ادامه می دهد و به موازات رشد اندام تناسلی، هورمون های مختلف بدن و هورمون های جنسی در خون ترشح می شوند كه این مسئله باعث تسریع در رشد و تكامل اندام جنسی و نیز به وجود آمدن میل جنسی می گردد.

با افزایش فعالیت غدد جنسی و رشد اندام تناسلی، بلوغ جنسی در دختر و پسر شكل می گیرد و كه در جنس پسر با رشد بیضه ها و فعالیت غدد منی ساز تولید اسپرم آغاز می گردد و در جنس دختر تخمدانها فعالیت خود را شروع می كنند و زمینه برای شكل گیری چرخه جنسی و تخم ریزی و در نتیجه آن بارداری حاصل می گردد.

به صورت طبیعی وقتی بلوغ جنسی دختر و پسر فرا می رسد و فعالیت غدد جنسی افزایش می یابد و رشد اندام تناسلی به نهایت می رسد، امكان باروری و بارداری دختر و پسر فراهم می گردد در این هنگام میل جنسی نیز به اوج خود می رسد و دختر و پسر به هم كشش پیدا می كنند تا با ازدواج و با یك آیین رسمی در كنار هم قرار گیرند و زمینه تداوم نسل و بقای آن به وجود آید.

معمولاً عوامل مختلفی از جمله عوامل زیستی، فیزیولوژی، جغرافیایی و آب و هوا، روانی، اجتماعی، تغذیه ای و حتی دینی و مذهبی، روی بلوغ جنسی انسان تأثیر می گذارد و آن را دستخوش تغییراتی می كند و آن را با نواساناتی روبرو می سازد و جریان بلوغ را با پدیده هایی مثل بلوغ زودرس و بلوغ به هنگام و بلوغ دیررس مواجه می سازد كه در نتیجه آن میل جنسی افراد هم دستخوش تغییراتی می گردد به همین خاطر نمی توان دقیقاً وقت خاصی را برای اوج میل جنسی دختر و پسر معین و مشخص كرد. چون بلوغ جنسی در افراد متفاوت هست، تنها به صورت كلی می توان گفت كه معمولاً اوج میل جنسی با بلوغ جنسی تقارن دارد و وقتی بلوغ جنسی به آخرین مرحله خود برسید و تكامل بیابد در آن هنگام، میل جنسی هم به اوج خود می رسد.

میل جنسی در انسان یك نقطه آغاز و نقطه اوج و نقطه پایان دارد كه اگر آن را در یك پیوستاری ترسیم نماییم، منحنی هرمی شكلی به وجود می آید كه نقطه شروع آن با تولد انسان آغاز می گردد و به تدریج بالا می رود و با فرا رسیدن بلوغ جنسی به اوج خود می رسد و سپس به تدریج افول می كند و سیر نزولی خود را تا لحظه مرگ انسان ادامه می دهد.

همانطوری كه قبلاً متذكر شدیم، بلوغ جنسی انسان تحت تأثیر عوامل مختلفی است و همه آن عوامل به نوعی بر بلوغ جنسی اثر می گذارند و آن را دستخوش تغییراتی می سازند. اما بنا بر تحقیقات انجام گرفته در زمینه بلوغ جنسی و آثار و علائم آن، معمولاً از اواخر دوران كودكی و ابتدای نوجوانی با تشدید فعالیت غدد جنسی، بلوغ جنسی آغاز می گردد و اولین نشانه های آن آشكار می گردد و در انتهای دوران نوجوانی و ابتدای جوانی به نهایت رشد خود می رسد بنابراین می توان گفت كه اواخر دوران نوجوانی و اوایل دوران جوانی یعنی حول و حوش 18 و 19 سالگی، میل جنسی نیز به اوج خود می رسد و معمولاً دختر و پسر در این سن امیال جنسی بیشتری دارند  به طوری كه كاملاً این نكته از طرز رفتار و حالات آنان و شیوه تعامل آنها مشخص و هویدا می گردد

منبع : مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.