داعش و مشرک دانستن مسلمین

پاسخگویان
0 38

20 دقیقه

اداره کل فرق و ادیان ـ علی ملاموسی میبدی

مقدمه: از منظر اسلام، مسلمان كسى است كه شهادتین را بر زبان جارى سازد، حتی اگر در باطن، اعتقاد دیگرى داشته باشد. بر اساس شریعت اسلامى، صحیح نیست فرقه اى اسلامى یا فردى از امت اسلام را بى دلیل متهم به كفر كنند، مادامى كه اعتراف به شهادتین كند، و ضرورتى از ضروریات دین را انكار نكند. متأسفانه وهابیّت تحت تأثیر آرا و افكار ابن تیمیه، تمام مسلمانان را به خاطر توسّل به ارواح بزرگان و احترام به قبور اولیاى الهى، مشرك به شرك جلىّ و كافر به كفر اكبر مى داند و معتقد است که شرك مسلمانان در عصر حاضر از شرك مشركان زمان رسول خدا(ص) بیش تر و بزرگ تر است. بنابراین، مسلمانان باید دوباره اسلام بیاورند، شهادتین را به زبان جارى كنند و از آبا و اجداد خود تبرّى بجویند. در غیر این صورت، مهدورالدم بوده، جان و مالشان احترام ندارد و كشتن آنها در صورت امتناع از پذیرش دوباره اسلام واجب است و اموال و زنان و فرزندانشان به عنوان غنیمت جنگى اخذ مى شود.

در نگاه وهابیون، یك میلیارد و پانصد میلیون مسلمان که این مسلك ایشان را قبول ندارند، همگى كافر، مشرك و مهدورالدم هستند. در عصر حاضر، گروه هایی همچون «داعش»، «القاعده» و دیگر گروه های جهادی، با تأثیر از اندیشة وهابیّت[1] و شعار جهاد علیه مشرکین، ریختن خون مسلمین – اعمّ از شیعه و سنّی – را حلال می دانند و هر روزه شاهد کشتار بسیاری از مسلمین در سرزمینهای عراق، سوریه، نیجریه، مصر و دیگر بلاد هستیم.

با مراجعه به اندیشه های داعش، عناد و دشمنی آنان نسبت به مذهب شیعه به وضوح آشکار است. به اعتقاد آنان، شیعیان نیز از زمرة مسلمین خارج و جزء مشرکین هستند

«ابو عمر البغدادی» سرکردة داعش، با انتشار بیانیه ای در سال 2007م/ 1428ق عقاید دولت اسلامی عراق را در نوزده بند ذکر می کند. با مطالعة این قوانین می توان به ماهیت خوارج گونة آنان پی برد که فقط خودشان را قبول دارند و دیگران را – هرچند مسلمان باشند – با عنوان مرتد، مشرک و کافر می شناسند و جز خودشان، هیچ کس را مسلمان نمی‌دانند. آنان به تکفیر دیگران اقدام می کنند و قتل و غارت اموال دیگران – اگرچه مسلمان باشند – را به اندک دلیلی جایز؛ بلکه واجب می دانند.[2]

در بند پنجم این بیانیة داعش آمده است: «کسی که شهادتین را بگوید و اسلام خود را آشکار کند و نواقض اسلام را انجام ندهد، با او معاملة مسلمان بودن می کنیم»؛ اما نواقض اسلام نزد داعش همان نواقض اسلام نزد وهابیّت است که در کتاب «نواقض الإسلام» محمّد بن عبد الوهّاب آمده است.[3] وی ده مورد را جزء نواقض اسلام معرفی می کند که از زمرة آن: شرک در عبادت، توسّل و درخواست شفاعت می‌باشد.[4] او با تحریف  معنای عبادت، هرگونه خوف و رجاء، زیارت، استعانت، استغاثه، خشوع، نذر، ذبح بر غیر الله و… را از مصادیق شرک بر می شمرد و از زمرة مسلمین خارج می داند، اگرچه وی نماز بخواند، روزه بگیرد و یا حجّ به جا آورد، لذا او گمان می کند که مسلمان است؛ ولی در واقع مسلمان نیست.[5]

با این بیان، اغلب مسلمین – اعم از شیعه و سنّی – کافر محسوب می شوند، در حالی که آنها اعتقاد به جواز؛ بلکه استحباب استغاثه به پیامبر اکرم(ص) دارند و در این زمینه به تألیف آثاری پرداخته اند.[6]

اموری که وهابیان آنها را مصداق شرک می دانند، مورد توجه اولیای الهی بوده، دارای ثواب و موجب تقرب به خداوند است، و اگر مورد تأیید و ترجیح قرار نگرفته یا مورد نهی بود، باید  آنها را حمل بر بدعت و شرک اصغر و یا امری حرام کرد، نه شرک اکبر. به عبارت دیگر، نمی توان مستغیث مسلمان را تکفیر کرد؛ چراکه از این عملش ارادة عبادت غیر الله را ندارد و صرفاً طلب کمک و مدد از غیر را دارد،[7] وگرنه هیچ مسلمانی نیست، مگر اینکه به این اصل اساسی اعتراف دارد که عبادت تنها مخصوص ذات باری تعالی است و این اصل متّفقٌ علیه بین جمیع مسلمین، از قدیم تا عصر حاضر بوده است.[8]

عبادت؛ به معنای خضوع به همراه اعتقاد به الوهیّت و ربوبیّت معبود است[9] و صرف طلب حاجت از غیر خداوند – مثلاً از انبیا و اولیای الهی – با اعتقاد به اینکه آنان هیچ‌گونه شئون و مقام الهی را مالک نیستند و هیچ چیزی بر آنان تفویض نشده و هر آنچه که آنان انجام می دهند، همگی به اذن خداوند است، همگی در راستای توحید بوده، نمی تواند مصداق شرک قرار گیرد.[10]

به هر حال، داعش با تأسی از مرام وهّابیون، اکثر مسلمین را به خاطر مسئلة شرک در عبادت، از اسلام خارج می دانند، و طبق بیان «عثمان بن عبد الرحمن التمیمی» مسئول هیئت شرعی دولت اسلامی عراق، یکی از  وظایف این دولت، انتشار توحید در زمین و از بین بردن مظاهر شرک است.[11]

اکنون داعش در شهرهای تحت اشغال خود، در هر کوی و برزن این عقاید را منتشر کرده و اهل این شهرها را به قتل می‌رساند و زنان شان را برای کنیزی و بهره وری جنسی حلال می داند، در حالی که به تصریح همة علمای بزرگ اسلام، آنها ناقض اسلام نیستند و به تصوّر غلط سلفی ها و به تأسی از ابن تیمیه، ناقض گماشته شده اند.[12]

معاملة داعش با شیعیان

با مراجعه به اندیشه های داعش، عناد و دشمنی آنان نسبت به مذهب شیعه به وضوح آشکار است. به اعتقاد آنان، شیعیان نیز از زمرة مسلمین خارج و جزء مشرکین هستند. ابو عمر البغدادی در بند دوّم بیانیة داعش آورده است: «به اعتقاد ما، رافضی‌ها [شیعیان] طائفة مشرک و مرتدی هستند که از تطبیق بسیاری از شعائر ظاهری امتناع می‌ورزند. بنابراین، هیچ شیعه ای مسلمان نیست و کشتن آنان جایز؛ بلکه واجب است.»[13]

و در ادامه و در بند هفتم این بیانیه بیان کرده است: «تکریم و تعظیم پیامبر اکرم(ص) واجب است و تقدّم دیگران بر ایشان حرام است و کسی که ادّعا کند به مقام آن جناب شریف و مقام اهل بیت مطهّر و اصحاب بزرگ ایشان از خلفا و سایر اصحاب رسیده، کافر و مرتدّ می شود. بنابراین، شیعیان و صوفیانی که برای بزرگان خود مقامی همسان؛ بلکه بالاتر از اصحاب پیامبر(ص) قائلند، کافر هستند.»[14]

«ابو مصعب الزرقاوی» رهبر القاعدة عراق که اندیشه های وی نزد داعشیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، با نگاشتن رسالة «هل أتاک حدیث الرافضة»، خطاب به گروه ها و کسانی که برای تقریب بین اهل‌سنّت و شیعه در تلاش هستند، می‌گوید: «چگونه شما بین اهل‌سنّت و شیعه تقریب ایجاد می‌کنید، در حالی که شیعیان شرک صریح و کفر آشکار انجام می دهند؟ …. آنان در عبادتی که فقط خداوند متعال مستحق آن است، برای خداوند شریک می‌آورند و با نذر و دعا، تقرّب در عبادت را بر ائمة خود که مقدّس و معصوم می‌شمارند، قائل هستند.»[15]

«ابوبصر طرطوسی» از رهبران سلفیان جهادی که قرابت فکری زیادی با اندیشة داعشیان دارد، با نگاشتن کتابی به نام «الشیعة الروافض طائفة شرک وردّة» وضعیت شیعیان را در توحیدِ در عبادت، بدتر از دیگر مذاهب اسلام بیان می دارد و قائل است که شیعیان نسبت به عبادت و تعظیم بر قبور تأکید ویژه‌ای دارند، و اعتقاد دارند که ساکنین قبر دارای قدرت دادرسی و اجابت دعای زندگان را دارند و این، عین شرک و کفر است.[16]

چنین تحلیلهایی ناشی از تفسیر غلط اینان از مفهوم و معنای عبادت است که با تحریف در معنای آن، برخی از اعمال مسلمین – که ذکر شد – عبادت غیر خدا قرار داده و اکثر مسلمین را مشرک می خوانند و جان و مال و عرض مسلمان را برای خود حلال می شمرند و بدین خاطر به اسم اسلام، مرتکب فجیع ترین جنایات در حقّ مسلمین می‌شوند و برای آنان نظامی یا غیر نظامی بودن، زن و مرد، کودک و خردسال، تفاوتی ندارد و  بناها و آثار اسلامى را كه داراى قداست بوده و هویت تمدنى مسلمانان به شمار می‌روند، به بهانة مبارزه با شرک نابود می كنند.

___________________________________________

[1]. رهبران فکری مورد توجّه داعش عبارتند از: ابن تیمیه، محمّد بن عبد الوهّاب، سید قطب، محمّد عبد السلام فرج، سید امام، عبدالله عزّام، اسامه بن لادن و ابومصعب الزرقاوی. ر.ک: داعش، محمّد ابراهیم نژاد و مهدی فرمانیان، دار الإعلام لمدرسة أهل البیت، قم، چاپ دوم، 1393ش، ص 13.

[2]. همان، ص 58.

[3]. همان، ص 60.

[4]. الرسائل الشخصیة، محمّد بن عبد الوهّاب نجدی، تحقیق: صالح الفوزان و محمّد بن صالح العقیلی، جامعة الإمام محمّد بن سعود، ریاض، بی‏تا، ص 212.

[5]. أصول الدین الإسلامی مع قواعده الأربع، محمّد بن عبد الوهّاب نجدی، دار الحدیث الخیریة، مكة المكرمة، بی‏تا، ص8.

[6]. جذور داعش، حسن بن فرحان مالکی، دار المحجّة البیضاء، بیروت، چاپ اول، 1435ق، ص 163.

[7]. همان، ص 165.

[8]. التوحید و الشرک فی القرآن الکریم، جعفر سبحانی، مؤسسة امام صادق(ع)، قم، 1426ق، ص 20.

[9]. همان، ص 71.

[10]. همان، ص 183.

[11]. داعش، ص 65.

[12]. همان، ص 61.

[13]. همان، ص 60.

[14]. همان، ص 62.

[15]. ر.ک: هل أتاک حدیث الرافضة، ابو مصعب زرقاوی، بی‏نا، بی‏جا، بی‏تا.

[16]. الشیعة الروافض طائفة شرک وردّة، ابو بصیر طرطوسی، بی‏نا، بی‏جا، بی‏تا، ص 75.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.