عدم حضور پدر در خواستگاری

پاسخگویان
0 13

14 دقیقه

پرسش:

با عرض سلام من دختري هستم ساله دانشجوي پزشكي كه تصميم به ازدواج گرفته ام من خواستگاران زيادي دارم كه برايم مناسب اند اما مشكلي كه دارم اين است كه پدرم به هيچ وجه در جلسات خواستگاري حاضر نمي شود. لازم به ذكر است پدر و مادرم ساليان سال به علت بيكاري پدرم و تفاوت فرهنگي با هم اختلاف داشتند و گاهي كار به دست درازي پدرم منجر مي شد؛ حتي اين پرخاشگري پدرم منجر به دعواي سخت پدرم با با اقوام مادرم شد . با این شرایط پدرم با تمام فامیل قطع ارتباط کرده و ما به تنهایی به مهمانی می رویم. البته من هم پارسال متوجه رفتار اشتباهم با پدرم شدم و از او عذرخواهي كردم و او هم ظاهرا پذيرفت .الان روابطم با او وقتي در شهرمان هستم در حد سلام و احوال پرسي و در خوابگاه در حد پيامك است. مي دانم وظيفه ام ارتباط احسن با والدين است براي همين خودم را سرزنش مي كنم كه چرا به او بيشتر محبت نمي كنم. اما يادآوري رفتارهايش مانعم مي شود. حال كه براي ازدواج نياز به او دارم مي گويد فقط براي امضا به محضر مي آيد. به او گفتم : ديگران مي گن پدرت كو چه بگم؟ من اين جوري شرايط خوبي را ممكنه از دست بدم پدرم هم گفت: با كسي ازدواج كن كه همه چيز تو را بداند. الان خواستگار مناسبي برا جلسه سوم مي خوان اول پدر پسر با پدرم در محل كارش صحبت كنن اما من از برخورد بابام نگرانم و نمي دونم ردشون كنم يا … مادرم مي گويد نبايد هرحقيقتي رو گفت. شما بگيدچي كار كنم ؟از اين كه خواستگاري تا مراحلي جلو ميره و بعد به خاطر پدرم با مشكل مواجه ميشه ناراحتم.چي كار كنم ؟ كمكم كنيد.

دانشجوي گرامي؛ متن ارسالي شما را دوبار با دقّت خوانده و نسبت به جزئيات مختلف آن كاملاً آگاه شدم. شرايط شما را كه دوست داريد پدرتان به عنوان بزرگترين حامي در اين دوران حسّاس در كنارتان باشد كاملاً درك مي نماييم؛ امّا قبل از هر چيز شايسته است به اين نكته اشاره نماييم كه در چنين جرياناتي ضروري است ابتدا سعي نماييد مسائل داخل منزل و روابط خود با افراد خانواده را حل نموده و بعد به سراغ حل ساير مسائل نظير شركت پدرتان در مراسم خواستگاري و … برويد.
در حقيقت اگر مسائل مختلف را از يكديگر تفكيك كرده و اولويّت بندي نماييد، بهتر خواهيد توانست از عهده حل آنها برآييد.
به عنوان مثال شايسته است قبل از اين كه فكر خود را به اين مسأله معطوف سازيد كه از چه راهي پدرتان را به جلسه خواستگاري بكشانيد، با وي در مورد دغدغه هايش به گفتگو بنشينيد و در عمل به گونه اي رفتار نماييد كه احساس كند شما شرايطش را درك مي نماييد و وي را بخاطر خودش مي خواهيد. اين احساس را به او هديه نماييد كه وجودش براي شما ارزشمند است و او را بخاطر خودش مي خواهيد نه براي خود.
اين نكته را به اين دليل مي گوييم كه اگر شما در حل مشكل و در هنگام تصميم گيري هدفتان به دست آوردن رضايت پدر و برقراري ارتباط مناسب با وي آن گونه .كه او مي خواهد باشد، بسيار متفاوت تر از زماني عمل خواهيد نمود كه هدفتان صرفاً جستجوي راهي براي حضور پدر در مراسم خواستگاري و .. باشد.
اصلاً به دنبال آن نيستيم كه بگوييم شما اين گونه فكر و يا عمل مي كنيد، بلكه اتفاقاً اقدام شما براي نزديكي به پدر و … را مي ستاييم؛ ولي همه حرف ما اين است كه بگوييم احتمال دارد پدرتان از رفتارهاي شما چنين چيزي را برداشت نموده باشد؛ زيرا حقيقت آن است كه موفقيّت يك شبه در چنين مواقعي معمولاً سال ها طول مي كشد.
با اين وجود مي گويم كه هرگز توان خود را در تغيير دادن نظر پدر گراميت دست كم نگير. به ياد داشته باش برنده ها كاري را انجام مي دهند كه بازنده ها دلشان نمي خواهد.
ريشه اي اقدام نماييد؛ وگرنه مطمئن باشيد كه اگر وضع روابط شما و ساير افراد خانواده با پدرتان به همين منوال باشد و بخواهيد به هر طريقي او را متقاعد به حضور در مراسم خواستگاري نيز نماييد، مشكلي را حل ننموده ايد؛ زيرا مي خواهيد براي فرداي روز خواستگاري، روز جشن، ميهماني هاي پس از عروسي، جشن تولّد نوزاد و … چه كنيد كه شوهر و يافاميل وي مدام در مورد حضور و عدم حضور پدرتان سؤال مي كنند.
در اين زمينه پيشنهاد ما اين است كه ابتدا سعي نماييد علّت دلخوري پدر را نسبت به خود و علّت اين گونه رفتارهايش را در فضايي عاطفي و مناسب دريابيد و توپ را به زمين وي بيندازيد كه من يا ما( شما و ساير اعضاي خانواده) چه كنيم، شما حاضري گذشته ها را فراموش سازيد؟!
با وي همدلي كرده و سعي نماييد از دريچه چشم او به مسائل نگاه كنيد. همدلي شما با وي به عنوان يك خصوصيت ذاتي زماني اتفاق مي افتد كه او احساس درك شدن كند، آن وقت است كه به آرامش مي رسد و سعي مي كند در كنار شما از طريق مشاركت در فرآيند خواستگاري و … لحظات بهتري را سپري كند.
البتّه جا دارد به اين نكته نيز اشاره نماييم كه مي توانيد از ظرفيّت افراد واسطه كه وي از آن ها حرف شنوي دارد نيز براي بهبود رابطه خود و ساير اعضاي خانواده از جمله دايي و … بهره گيريد.
به خاطر داشته باشيد كه در اين ميان چيزهاي كم اهميّت را تشخيص دهيد؛ زيرا به عنوان مثال عذرخواهي نيز مانند سپاس گويي، مايه محبت، مودت و صميميت مي شود.
خطاكردن در زندگي طبيعي است و اگر دلخوري پديد آمد، در صورتي كه بعد از هر خطا هر دوطرف با گذشت از يكديگر عذرخواهي كنند، نه تنها كدورت ها از بين مي رود، بلكه گاه رابطه ها شيرين تر از قبل هم مي شود.
نكته پاياني
دانشجوي گرامي؛ حرف مادرتان نه به طورت كلّي درست است و نه تماماً مردود است؛ امّا قاعده كلّي در مسأله گفتگوي قبل از ازدواج اين است كه شايسته است مسايلي كه به زندگي آينده و مشترك دو نفر ارتباط مي يابد، مطرح شود، تا طرفين در ادامه به مشكلي برنخورند.
اگر به گذشته بنگريد( با توجّه به مطالبي كه برايمان ارسال نموديد) در مي يابيد همه افرادي كه پس از آگاهي از جريان پدرتان از ادامه جلسات خواستگاري منصرف شدند، كساني بودند كه چنين مسائلي براي خود و يا خانواده شان اهميّت داشته؛ بنابراين سعي كنيد به آنچه كه بر اساس اصول شايسته است عمل نماييد و ترسي از بابت تبعات احتمالي آن به خود راه ندهيد؛ زيرا هر پسري حق انتخاب آگاهانه را براي خود در اين گونه زمينه ها محفوظ مي داند.
به خداوند توكّل نموده و سعي نماييد تسهيل گر خوبي براي رابطه والدين خود و ساير افراد فاميل باشيد.
نویسنده:رضا وظیفه مند

منبع: سایت پرسمان دانشجویی

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.