امامان مذاهب اهل سنت چه كساني هستند؟

پاسخگویان
0 413

4 دقیقه

 . ابوحنيفه نعمان بن ثابت بن زوطي يا نعمان بن ثابت بن نعمان بن المرزبان، متوفي در سال 150. ابوحنيفه يك نفر ايراني است كه امام اعظم اهل سنت به شمار مي‏رود. در جامعة تسنن، بعد از پيغمبر اكرم و خلفاي راشدين و حسنين (ع) هيچ‏كس به اندازة ابوحنيفه محترم نيست. پيروانش در ايران بسيار اندكند. 
2. محمد بن ادريس شافعي، متوفي در سال 204. شافعي عرب قرشي است. شافعي از نظر كثرت پيروان مانند ابوحنيفه است و شايد بيش از او پيرو داشته باشد. 
3. مالك بن انس، متوفي در سال 179. مالك عرب قحطاني است. بلاد مغرب غالباً پيرو مالك بن انس مي‏باشند. 
4. احمد بن حنبل شيباني، متوفي در سال 241. احمد از لحاظ نژاد عرب است، ولي ظاهراً خاندانش در ايران (مرو) مي‏زيسته‏اند. ابن خلكان مي‏نويسد: مادرش در وقتي كه او را در رحم داشت از مرو خارج شد و در بغداد وضع حمل كرد. 
احمد بن حنبل را مي‏توان جزء ايرانيان عرب نژاد محسوب داشت. عليهذا از چهار امام اهل تسنن، يكي ايراني، ديگري عرب عدناني، ديگري عرب قحطاني، چهارمي ايراني عرب نژاد است. 
در طبقة پيشوايان عدة ديگر نيز بوده‏اند كه اكنون عملاً مذهبشان منسوخ است، از قبيل محمد بن جرير طبري متوفي در سال 310 و داود بن علي ظاهري اصفهاني متوفاي 270. داود بن علي، همان است كه مكتب ظاهري را در فقه به وجود آورد. اين مكتب نوعي اخباريگري و جمود است. ابن حزم اندلسي كه نژاد ايراني دارد اما طرفدار امويهاست و خالي از يك نوع عداوت نسبت به اهل البيت نيست، از نظر فقهي تابع داود بن علي ظاهري است. 
گروهي ديگر از فقهاي بزرگ اهل تسنن مي‏باشند كه بعضي صاحب مكتب و مذهب بوده‏اند و بعضي نه، برخي ايراني‏اند و برخي نه. 

منبع : مرکز پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.