علّت‌ اصلي‌ پيري‌ كه‌ در جسم‌ به‌ وجود مي‌آيد چيست‌؟ با رعايت‌ چه‌ اصلي‌ و اتخاذ چه‌ تدابيري‌ مي‌توان‌ از پيري‌ زودرس‌ جلوگيري‌ كرد؟

پاسخگویان
0 18

11 دقیقه

آن‌ چه‌ از روايات‌ اسلامي‌ به‌ طور اجمال‌ و از تحقيقات‌ دانشمندان‌ امروز با تفصيل‌ بيشتري‌ به‌ دست‌ مي‌آيد، آنست‌ كه‌ پيري‌ قبل‌ از وقت‌، دو منشأ دارد: افراط‌ كاري‌ و زياده‌ روي‌ هايي‌ كه‌ باعث‌ فرسايش‌ قواي‌ جسماني‌ است‌ و به‌ اجزاي‌ اصلي‌ بدن‌ آسيب‌ مي‌رساند. ديگري‌ ناراحتي‌هاي‌ دروني‌ و نگراني‌هاي‌ روحي‌ كه‌ آرام‌ و قرار را از آدمي‌ سلب‌ مي‌كند و نيروي‌ مقاومت‌ اعصاب‌ و روان‌ را در هم‌ مي‌شكند. 
كساني‌ كه‌ اصول‌ بهداشت‌ را مراعات‌ نمي‌كنند، بر اثر سوء تغذيه‌، اعتياد زيان‌ بخش‌، مسكن‌ غير بهداشتي‌، تنفس‌ ناسالم‌، كار بيش‌ از حدّ و خسته‌ كننده‌، افراط‌ در غريزة‌ جنسي‌ و گونه‌ زياده‌، فرسوده‌ مي‌شوند كه‌ دچار پيري‌ زودرس‌ مي‌گردند و چراغ‌ عمرشان‌ قبل‌ از موعد طبيعي‌ خاموش‌ مي‌گردد. 
امام‌ صادق‌(ع‌) فرمود: " چهار چيز باعث‌ پيري‌ قبل‌ از موعد مي‌شود: تغذيبه‌ از گوشت‌ هايي‌ كه‌ بر اثر اشعّة‌ آفتاب‌ خشك‌ شده‌ (گوشت‌هاي‌ آلوده‌) مسكن‌ گزيدن‌ در جاهاي‌ مرطوب‌، كارهاي‌ سنگين‌ روزانه‌ مانند بالا رفتن‌ از پله‌ و نردبان‌، و آميزش‌ با زنان‌ كهنسال‌ ".[36] 
امام‌ موسي‌ بن‌ جعفر(ع‌) فرمود: " كثره‌ الهمّ تورث‌ الهرم‌ ؛ غصه‌ فراوان‌ باعث‌ پيري‌ مي‌شود ".[37] 
اميرالمؤمنين‌(ع‌) فرمود: " كمتر خوردن‌ مانع‌ بسياري‌ از بيماري‌هاي‌ جسمي‌ مي‌شود ".[38] 
باز فرمود: " كسي‌ كه‌ در خوردن‌ غذا پاكيزگي‌ را مراعات‌ مي‌كند غذا را به‌ خوبي‌ مي‌جَوَد با داشتن‌ اشتها از طعام‌ دست‌ مي‌كشد و تخلية‌ روده‌ را به‌ هنگام‌ مناسب‌ انجام‌ مي‌دهد جز به‌ مرض‌ موت‌ دچار بيماري‌ ديگري‌ نشود ".[39] 
باز فرمود: " پرخوري‌ و پرخوابي‌ باعث‌ فساد و تباهي‌ مزاج‌ و ماية‌ جلب‌ عوارض‌ زيان‌ بار مي‌شود ".[40] پيامبر(ص‌) فرمود: " كسي‌ كه‌ مي‌خواهد در اين‌ جهان‌ ناپايدار، باقي‌ بماند و با عمر طبيعي‌ زيست‌ كند بايد هر روز صبح‌ به‌ قدر كافي‌ غذا بخورد و كفشي‌ كه‌ پا را اذيت‌ نكند بپوشد، لباس‌ سبك‌ بپوشد و عمل‌ جنسي‌ را تقليل‌ دهد. "[41] 
يكي‌ ديگر از علل‌ پيري‌ زودرس‌ مسموميّت‌هاي‌ مزمن‌ است‌ كه‌ در اثر اعتياد به‌ نوشابه‌هاي‌ الكلي‌ در بدن‌ ايجاد مي‌شود و اختلالات‌ اساسي‌ در مجموع‌ بدن‌ بوجود مي‌آورد. 
ديگر از عوامل‌ پيري‌ زودرس‌ خستگي‌هاي‌ شديد و غير عادي‌ است‌. خستگي‌ بيماري‌ زا و مرگ‌ آور از كارهاي‌ سنگين‌ ناشي‌ مي‌شود. افراد حريص‌ كه‌ بيش‌ از حدّ به‌ جمع‌ ثروت‌ علاقه‌ دارند خويشتن‌ را فرسوده‌ و خسته‌ مي‌كنند و زودتر شكسته‌ و ناتوان‌ مي‌شوند. 
خستگي‌ شديد مغز و اعصاب‌ و تنش‌هاي‌ خانوادگي‌ و غصه‌هاي‌ فراوان‌ باعث‌ پيري‌ زودرس‌ و مرگ‌ قبل‌ از موعد مي‌شود لذا اميرالمؤمنين‌(ع‌) فرمود: " اللّهم‌ نصف‌ الهرم‌ ؛ اندوه‌ و غصه‌ نيمي‌ از پيري‌ است‌ ".[42] 
[36] محمد تقي‌ فلسفي‌، بزرگسال‌ و جوان‌، ص‌ 288، به‌ نقل‌ از بحار، ج‌ 75، ص‌ 320. 
[37] همان‌، ص‌ 283. 
[38] همان‌، ص‌ 298. 
[39] همان‌، ص‌ 298، به‌ نقل‌ از مكارم‌ الاخلاق‌، ص‌ 76. 
[40] همان. 
[41] همان‌، ص‌ 300، به‌ نقل‌ از وسائل‌ الشيعه‌، ابواب‌ مقدمات‌ نكاح‌، باب‌ 107. 
[42] همان‌، ص‌ 313 به‌ نقل‌ از نهج‌ البلاغه‌، كلمة‌ 135. 
 

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.