اطلاعات دارویی پنیسیلامین

پاسخگویان
0 4

1 دقیقه

پنیسیلامین
اشکال دارویی:

Tablet: 250 mg

Capsule: 250 mg

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.