این که ظرف عنایت خارج از وجود فرا گرفته به چه معنی است ؟

0 65

3 دقیقه

این مسئله مبتنی بر چند اصل فلسفی از قبیل مسئله اصالت وجود ، تشکیک در وجود اشتراک در وجود و . . . است که با توجه و دقت در این مسائل طبعاً این مسئله هم روشن می شود چرا که آنچه که در جهان حقیقت دارد همان وجود و هستی است و غیر از وجود و هستی چیزی نیست . و آنچه که ذات اقدس الهی صادر می شود یک حقیقت بیش نیست و آن حقیقت همان وجود و هستی است و در واقع براساس اصالت وجود و تشکیک در وجود همه موجودات در اصل وجود و هستی اشتراک دارند و اختلاف موجودات هم بر می گردد به حد و مرز وجود که یکی از درجه وجودی بیشتری برخوردار است و دیگری کمتر ، نظیر نور که همه نورها یک حقیقت بیش نیست و اختلافها بر می گردد به شدت و ضعف و قوت و ضعف نور ، خداوند هم آنچه که افاضه می کند وجود و هستی است و غیر از وجود و هستی چیزی نیست تا از خداوند صدور یابد در نتیجه در عالم کثراتی مشاهده نمی شود و آنچه که در بیان مطلب فوق کمک می کند توجه به این نکته است که افاضه فیض از ناحیه خداوند بی واسطه نیست بلکه به صورت طولی از ذات اقدس صدور می یابد تا به پائین ترین درجه موجودات می رسد ، و وجود و هستی از مجاری فیض و کانالهای خاص افاضه می شود و هر موجودی به قدر ظرفیت وجودیش از آن برداشت می کند .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.