وحدت اتصالی حرکت جوهری به چه معنی است ؟

0 69

3 دقیقه

در توضیح وحدت اتصالی حرکت جوهری باید بگوئیم که پس از درک حرکت جوهری که هر موجودی هر چند به ظاهر ممکن است سکون و آرامشی داشته باشد ولی در وجود و هستی و ذات او حرکت نهفته است چرا که هر معلولی باید لحظه به لحظه از علت او هستی و وجود دریافت کند تا به هستی خود ادامه دهد و اگر لحظه ای قطع شود دیگر هستی نخواهد داشت ، نظیر روشنایی لامپ که لحظه به لحظه باید از دستگاه مولد برق نیرو و کمک برسد تا لامپ به روشنایی خود ادامه دهد . حال با توجه به حرکت جوهری می گوییم حرکت جوهری و ادامه هستی هر موجودی بهم پیوسته است و چنین نیست که در لحظه ای وجود و هستی آن کاملاً از بین رود و در لحظه بعد جای او را وجود و هستی دیگری پر کند بلکه هستی او ادامه دار و امتداد دار است و به تعبیر دیگر وجود او کشدار است و لذا می گوئیم این جوان بیست ساله همان کودک پنج ساله پیش است و یا این درخت همان نهال ده سال قبل است و چنین نیست که آن نهال رفته رفته و بتدریج به صورت درختی تنومند درآمده است و درخت در سیر حرکتی خود اتصال و تدریج را داشته است نظیر همین سخن را در مورد حرکت جوهری اشیاء می گوییم .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.