اختلاف ادله دانشمندان ناشی از چیست ؟

0 26

4 دقیقه

نکته اول این است که ما یک سلسله قضایایی داریم که نیاز به تعقل و تفکر نیست بلکه آنها از بدیهیات در نظر عقل می باشد ، کافی است که تذکر و توجه نسبت به آنها بشود تا محتوای آنها مورد تصدیق قرار گیرد ، مانند محال بودن اجتماع نقیضین یا این که هر کل بزرگتر از جزء خودش می باشد و چون انسان دارای قدرت تفکر است می تواند از طریق قضایای بدیهی مذکور مجهولات خویش را کشف کند . بنابراین در هر برهانی که برای رسیدن به یک قضیه مجهول تشکیل می شود باید مقدمات قیاس ما یا بدیهی باشد یا از بدیهی استخراج شده باشد و بهر حال نسبت بآن یقین حاصل شده باشد .
نکته دیگر این است که ترتیب دادن مقدمات قیاس و تشکیل برهان دارای شرائطی است که با توجه به آن شرایط نتیجه مطلوب حاصل می گردد و اگر آن شرائط مراعات نشود به نتیجه نخواهد رسید حال اگر انسان شرائط را نادیده گرفت و به نتیجه نرسید نباید اصل حجیت عقل و برهان عقلی را انکار کرد باید تلاش کرد که برهان را با شرائط اقامه کرد تا نتیجه مطلوب را دست بدهد .
با این توضیح روشن شد که اختلافاتی که به چشم می خورد در مسائل مختلف علوم که دانشمندی مطلبی را مورد استدلال قرار می دهد و دانشمند دیگر آنرا رد می کند این اختلافات معمولاً در اثر غفلت از مراعات دقیق شرائط تشکیل قیاس و ترتیب مقدمات برهان است .
اضافه بر این که مسئله خداشناسی و وجود خدا از مسائل بدیهی فطری است که نیاز به اثبات ندارد و با تذکر و توجه مطلب روشن می باشد .
گواه این است که شما خودتان در حالی که این اشکال را مطرح می کنید خودتان ترتیب مقدمات داده و در صدد نتیجه گرفتن می باشید .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.