چرا کشف علل و پدیده های طبیعی تاثیری در موضوع فلسفه ی الهی ندارد ؟

خلقت
0 38

2 دقیقه

فلسفه و علم دارای دو موضوع و دو متد مشخص می باشند یعنی فلسفه درباره ی مسائل کلی هستی که عموماً انتزاعی و به اصطلاح از معقولات ثانیه فلسفی هستند بحث می کنند و متد آن تعقلی است و لی علوم درباره ی خواص موضوعات خاص مفروض الوجودی بحث می کند و روش آن ، تجربی است .
بنابراین ، کشف علل پدیده های طبیعی نمی تواند تاثیری در موضوع فلسفه الهی داشته باشد چون موضوع فلسفه ی الهی مسائلی است که از قلمرو تجربه بیرون است و تجربه و علم نمی تواند آنها را اثبات یا نفی کند .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.