اینکه خداوند از آغاز دین اسلام را ، که دین کامل است ، نفرستاد دلیلی بر این نیست که علم و قدرت خدا بتدریج تکامل یافته است ؟

0 24

3 دقیقه

اینکه خداوند از آغاز ، اسلام را با تعالیم ویژه ای که در شریعت پیامبر اسلام هست نفرستاد دلیل تکامل یافتن علم وی نیست ؛ زیرا زیرا دینی که خداوند در هر عصری برای بشر فرستاده متناسب با استعدادها و قابلیت های مردم در آن عصر و منطبق با محیط آنان بوده است . بشریت ، در ابتدا استعداد و قابلیت پذیرش تعالیم کامل اسلام را نداشته است و دین متناسب با استعداد آنان همان دینی بوده که توسط پیامبرآنان برایشان ابلاغ می شده است . همچنانکه برنامه های عالی کلاسهای دانشگاهی برای بچه هایی که در کلاس اول گام نهاده اند ، سنگین است و برنامه آنان باید باید متناسب با استعدادشان مقرر گردد . با این توضیح روشن می شود که دین ، نزد خداوند همواره کامل بوده است و نقص و تکامل تدریجی در جامعه انسانی در طول تاریخ بوده است .
در علم خدا تحول و تکامل راه ندارد . علم خدا عین ذات او و نامحدود است . معقول نیست که در ذات وی تغییر و تحول راه پیدا کند . علم خداوند محدود به حدی نبوده و آینده و گذشته در حیطه علم گسترده ی وی یکسان است .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.