ایا امامت ارثی است و اگر امامت ارثی نیست چگونه از امام حسین ( علیه السلام ) به بعد امامت به فرزندان امام حسین ( علیه السلام ) یکی پس از دیگری رسیده است ؟

0 19

2 دقیقه

ما فرزندان امام حسین ( علیه السلام ) را که امام می دانیم به خاطر این است که امامت آنان از ناحیه ی خدا منصوب و معیّن است نه بدین لحاظ که امامت امری ارثی است و پس از یک امام باید به فرزند وی منتقل گردد .
گواه ، اینکه ما پس از امام حسن ( علیه السلام ) به امامت فرزندان وی ، بر همین اساس عقیده نداریم چون خداوند امامت را در فرزندان امام حسن ( علیه السلام ) قرار نداده است . و اگر ( بر فرض محال ) خداوند ، پس از امام حسین ( علیه السلام ) هم دیگری را امام قرار داده بود بر ما ، لازم بود که امامت وی را نیز نپذیریم .
و اینکه خداوند افراد مخصوصی را به این مقام بزرگ منصوب داشته بر اساس علم غیر محدود و گسترده ی او است که به لیاقتها و شایستگی های افراد به طور کامل واقف است . و لذا فرموده است : « اللَّه اعلم حیث یجعل رسالته » .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.