آیا سخن گفتن معصومین ( علیهم السلام ) در رحم مادر با قوانین علمی مطابقت دارد ؟

0 39

3 دقیقه

دانش امروزی بشری با آنهمه پیشرفتهای شگرفتی که در فنون مختلف کرده و از بسیاری از اسرار طبیعت پرده برداشته است هنوز خیلی ناقص و نسبت به مجهولات و آنچه را که در پس پرده ی ابهام باقی مانده است بس ناچیز و اندک است و در حقیقت می توان گفت که بشر با آنهمه ترقیاتی که در فنون مختلف علم کرده هنوز پا را از الفبای علوم فراتر نگذارده است.

بنابراین اگر یک مطلب و موضوعی با علم ناقص فعلی بشر تطبیق نکرد نمی توان آن را مردود و بی اساس شمرد و اصولاً سنجش مطالب ماوراء طبیعت و معنوی با مقیاس علوم مادّی کار صحیحی نیست چون بسیاری از معجزات پیامبران و امامان ( علیهم السلام ) از قبیل زدنه کردن مردگان شفا دادن کور مادرزاد ، عصا شدن اژدها ، صحبت کردن سنگریزه و حیوانات به زبان و صدها از اینگونه معجزه ها با ظاهر قوانین علمی روز تطابق ندارد .

و امّا در خصوص سؤال شما به عرض می رسانیم که صحبت کردن بعضی از معصومین ( علیهم السلام ) با مادرهایشان در رحم مادر در بعضی از روایات معتبر آمده است و معلوم نیست که سخن گفتن آنان با حنجره و تارهای صوتی بوده است تا احتیاج به هوا داشته باشد بلکه ممکن است برحسب قوی اراده ی روحی که در آنها بوده اصوات و کلمات را در خارج ایجاد می کردند و یا به وسیله الهام و القائات روحی صحبت می کردند و ممکن است غیر از اینها باشد که برای ما مخفی است .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.