با توجّه به اینکه آفریننده همه افراد خداست و اوست که برخی را با فطرت خوب و برخی را با فطرت پست می آفریند ، آیا در قیامت همه انسان ها به طور یکنواخت مؤاخذه می شوند ؟

فطرت
0 33

3 دقیقه

نخست باید توجّه داشت که فطرت دین در همه انسان ها وجود دارد . آری ، اخلاق و ملکات در انسان ها متفاوت است . ممکن است در اثر عواملی مانند وراثت و محیط ، برخی از خصلت های ناپسند در بعض انسان ها پدیدار شود ، و یا متقابلاً ارزش های پسندیده اخلاقی در بعض دیگر و این اختلاف حال ها سرشت در انجام اعمال نیک و یا بد طبعاً مؤثّر است . کسانی که دارای ملکات پسندیده باشند ، انجام برخی اعمال نیک برای آنان سهل و آسان است و کسانی که دارای اخلاق – ناپسند می باشند ، انجام آن اعمال برای آنان سخت و دشوار است ، و اگر چه اختیار در هر دو محفوظ است ، سهولت و صعوبت انجام کار ممکن است در کیفر و پاداش مؤثّر باشد . آنچه مسلّم است این است که حاکم در روز قیامت خداوند است و ثواب و عقاب به مشیّت وی صورت می گیرد ، و او علمش غیر محدود و فراگیر است و استحقاق هر انسانی را می داند و بیش از اندازه استحقاق ، آنها را مؤاخذه نمی فرماید .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.