آیا وجود حیات در کرات دیگر موجب انکار خداوند نیست؟

وجود حیات در کرات دیگر موجب انکار خداوند نیست؟
0 69

2 دقیقه

وجود حیات در کرات دیگر نه تنها وجود خدا را نفی نمی کند ؛ بلکه دلیل دیگری بر وجود خداست ؛

زیرا حیات در هر جا باشد دلیل بر این است که یک ذات مقدّسی وجود دارد که حیات از آنِ او و عین ذات اوست و هر موجود دیگری در هر کجا و هر شرایطی که باشد ، حیات و زندگی خود را از آن مبدأ حیات گرفته است .

اوست که حّی و قیّوم است ؛ زنده ای است که مستقل و قائم به خویش است و هر چه جز او دارای حیات و زندگی است ،

حیاتش وابسته به ذات مقدّس اوست و موجودات زنده ای هم که در کرات دیگر وجود داشته باشند ، مخلوق و آفریده آن آفریدگار بزرگ می باشند .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.