چرا جهان در بقای خود نیز به خداوند وابسته است؟

نزدیکی به خدا
0 51

5 دقیقه

هستی ، در برابر نیستی است . تمام آفریدگان ، نیست بوده اند و خدا آنها را به هستی در آورده است .

علت نیاز آنها به خدا ، فقر ذاتی و امکان آنهاست . آفریدگان نسبت به وجود و عدم ذاتاً گرایشی ندارند ، یعنی نه وجودشان ضروری است و نه نبودشان ، بلکه بودن هر دو ممکن است و باید به وسیله عاملی خارجی ، که مبداء جهان است ، لباس هستی بر تن کنند و چون فقر و امکان در آنها ذاتی است و پیوسته چنینند نیاز آنها به مبداء جهان همیشگی است و همواره ادامه دارد .

پس ، این که دانشمندان و فیلسوفان الهی می گویند اگر خدا یک لحظه نظر لطف و خلاقیت خود را از موجودی بردارد آن موجود نابود خواهد شد ، کاملاً روشن است ، زیرا در این جا ، زمان برای موجودات تاثیری ندارد و چنان که ساعت پیش آنها نبوده اند و به آفریدگار نیاز داشته اند ، ساعت پسین نیز از خود چیزی ندارد و به آفریدگار نیاز دارند اگر کسی گمان برد که خدای متعال وجود ده ساله به یکباره به کسی می دهد و او تا ده سال به آفریدگار نیازمند نخواهد بود ، این گمانی باطل بیش نیست ؛ چگونه ممکن است هستی ده سال بعد را اکنون به کسی دهند؟!

اکنون که آن گاه نیامده هستی آن گاه را اکنون به کسی داد .

به عبارت دیگر زمان چون ظرف است و تا ظرف نباشد ، مظروفی نیز نیست .

مثالی درباره ذهن می تواند این حقیقت را ظاهر سازد ، در ذهن خود ساختمانی بسازید و درباره اش فکر کنید . این ساختمان بیشتر وجود نداشته و شما به آن وجود داده اید اینک که به او وجود داده اید ، باز آشکار است که وجودش از خود نیست و شما هر لحظه به او وجود می دهید .

اگر از آن غافل شوید ، وجود خود را از دست می دهد و نیست می گردد .

پس آن ساختمان ذهنی ، همیشه در وجود و هستی اش به شما نیازمند است ، جهان هستی نیز نسبت به خدا چنین است ، چرا که پیش و پس از وجود از خود چیزی ندارد و به اصطلاح فلسفی ذات او « ممکن » است و همین ممکن بودن ، ملاک نیازش به خداست و چون این ملاک نیاز پیوسته باقی است نیاز نیز همواره هست .

بنابراین ، اگر خدا بخواهد جهان را به حال خود واگذارد ، جهان نیست خواهد شد پس ، تمام آفریدگان هر لحظه وجود خود را از خدا می گیرند و به خواست او باقی اند چنانکه در قرآن کریم می فرماید : « کل یوم هو فی شأن » یعنی آفرینش ویژه وقتی نیست ، بلکه کار همه روزه است .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.