موضوع کتاب اسفار اربعه چیست؟

پاسخگویان
0 3

1 دقیقه

موضوع اسفار اربعه وجود بمعنی الاعم و وجود بمعنی الاخص است؛ به عبارت دیگر از مبدأ و معاد سخن می گوید. اسفار جمع سفر است؛ یعنی، سفرهای چهارگانه: ۱- سفر از خلق به سوی حق؛ ۲- سفر از صفات حق به صفات دیگر حق؛ ۳- سفر از حق به سوی خلق؛ ۴- سفر در خلق در حالی که متصف به صفات حق می باشد (السیر فی الخلق مع الحق).

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.