چه عواملی موجب تقویت اراده می شود؟

پاسخگویان
0 5

4 دقیقه

درباره تقویت اراده گفتنی است که: تقویت اراده امری است ممکن ولی نیازمند جدیت و تلاش است. بسیاری از افراد علاقه مند به تقویت اراده خویش می باشند. اما در همین مسأله از خود سستی و بی ارادگی نشان می دهند و پس از دست یابی به راه های تقویت اراده چند صباحی اقداماتی نموده و عقب نشینی می کنند. آن گاه می پندارند که این راه ها کافی نبوده و در جست و جوی راهی دیگر بر می آیند در حالی که اشکال اساسی در سستی ورزیدن خودشان می باشد. اکنون توصیه اکید ما بر شما این است که اگر جداً خواستار تقویت اراده خویش هستید بر امور ذکر شده جدیت به خرج داده و اندکی در به کار بستن آنها درنگ نورزید: ۱- همه روزه صبح حداقل بیست دقیقه ورزش کنید. ۲- از بی کاری، سرگرمی های سستی آور، پرخوابی و پرخوری جداً بپرهیزید. ۳- هفته ای یک یا دو روز ترجیحاً دوشنبه ها و پنجشنبه ها روزه بگیرید. ۴- نماز شب را به پا دارید حتی اگر در وقت آن بیدار نشدید قضای آن را به جا آورید. ۵- سحرگاهان یا صبح گاهان هرگاه که بیدار شدید بی درنگ برخیزید و از رختخواب بیرون روید و چنانچه خواب آلودگی مزاحتمتان گردد از اتاق بیرون رفته و قدری نرمش کنید تا خواب آلودگی از بین برود. ۶- در هر کاری که از نظر عقل و شرع انجامش را نیکو یافتید جدیت کنید و هرگز نگذارید سستی و وسوسه های شیطانی مزاحم شود. ۷- هرگاه سستی و ضعف به شما روی آورد در برابر آن حالتی تهاجمی به خود گیرید و به سرعت در جهت مخالف آن عمل کنید. ۸- همواره از کارهای سخت و دشوار استقبال نمایید.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.