گفتن کلماتی مانند لااله الا فاطمه از نظر عشق وعرفان مشکلی دارد برای مداح یا مستمع؟

پاسخگویان
0 12

4 دقیقه

این سری جملات بنا برفتوای مجتهدین حرام ومی بایست ازآن اجتناب نمود. اما از نظر عشق وعرفان که فرمودید، سفارش می کنیم به این نکته که خلاصه ای از فرمایشات عارف وفقیه جامع الشرایط حضرت امام خمینیره است توجه فرمایید: هر عملی که انسان انجام می دهد، درنفس انسان اثری ازآن عمل گذاشته می شود. چه اعمال حسنه باشد چه معصیت وگناه (ویا همین موردی که شما سؤال فرموده اید که بایستی ازاین سری جملات اجتناب شد)اثری که توسط این اعمال درنفس انسان گذاشته می شود،درروایات ما به نکته بیضاء و نکته سوداء تعبیر شده. این اعمال چه لذت آور باشد یا انسان را درسختی و عسرت بیندازد، درروح انسان علاقه و محبتی نسبت به این اعمال ایجاد می گردد و توجه نفس به این عمل زیاد میشود وهر چه انسان دراین لذت غوطه ور شود، علاقه اش به دنیا واین عالم بیشتر می گردد. وهرچه نفس توجهش به دنیا بیشتر گردد به همان اندازه ازتوجه به حق وعالم آخرت غافل می گردد واگر این عمل شدت پیدا کند از انسان سلب توجه کلی به خداوند ایجاد می کند، واخلد الی الارض واتبع هواه

این سری ازاعمال نه تنها موجب عشق حقیقی درانسان نمی شود، بلکه منجر به عواقب شومی می گردد که اشاره شد و این قاعده در مورد تک تک گناهان صادق است.عشق به ائمه اطهارع خوب است نه اینکه نعوذ بالله آنان را خدا بحساب آوریم که این شرک است وگناهی بزرگ . ائمه اطهارع بندگان خالص وبرجسته حضرت حق اند، وعشق به آنان باید در راستای عشق به خدا باشد ولاغیر، دو گروه از مؤمنان درگمراهی و ضلالت اند : آنان که به عشق اهل بیت آنها را خدا میشمارند وکسانی که شأن ومنزلت وجایگاه آنها راانکار می کنند. گفتن جملاتی شبیه آنچه بیان کردید هرچند از روی عشق انسان را به سوی شرک ودو گانه پرستی ودور شدن از خدای عزوجل سوق می دهد وقطعاً حرام و گناه است و باید بشدت ازآن پرهیز کرد.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.