اگر کسی بدون چادربه بیرون برودگناه است البته درصورتی که حجاب را رعایت کرده باشد؟ .

پاسخگویان
0 24

5 دقیقه

س : حدود حجاب اسلامی برای بانوان چیست؟ وبرای این منظور لباس آزاد وشلوار وروسری کفایت می کند؟ واصولاً چه کیفیتی درلباس وپوشش زن دربرابرافرادنامحرم باید رعایت شود ؟

ج : واجب است تمام بدن زن بجز قرص صورت ودستها تا مچ از نامحرم پوشیده شود ولباس مذکور اگر مقدار واجب را بپوشاند مانع ندارد ولی پوشیدن چادربهتر است واز لباسهایی که توجه نامحرم را جلب می کند باید اجتناب شود.۱

( درحجاب مانند بسیاری از تکالیف دیگر حد واجب و مستحب وجود دارد .حد واجب آن ، پوشاندن اعضای بدن غیر از وجه وکَفِّین است.(وجه وکفین یعنی گردی صورت ودستها تا مچ)

با توجه به فتوای حضرت امام پاسخ سؤال شما روشن است شما گناهی مرتکب نشده اید، چون بنابرآنچه نوشته اید با پوشش وحجاب به خارج ازمنزل رفته اید ولی بهتر است که زنان علاوه بر رعایت حد واجب پوشش که درفتوای بالا مشخص شده است، حد مستحب آن را نیز رعایت کنند تا دچار مفسده نشده وحرمت آنان بیشتر رعایت شود. پس تقوی وعفاف حتماً با چادر نیست بلکه می توان حجاب وتقوا را، با پوشش هایی چون مانتوهای مناسب رعایت کرد ولی این حقیقت را نیز نباید انکارنمود که چادرپوشش بهتری برای خانم هاست.

حضرت آیت ا…العظمی خامنه ای می فرمایند : چادر برترین نوع حجاب ونشانه ملی ماست ۲

درباره برتری چادر باید گفت :

۱- چادر ، تمام برجستگیهای بدن را به نحو شایسته ای می پوشاند .

۲-چادر ، پوشش سنتی بانوان ایران بوده وریشه درآداب و رسوم و فرهنگ اسلامی ملت ایران دارد . حجاب چادر با اشکال گوناگون در بسیاری از کشورهای عربی واسلامی رایج است واین نکته بیانگر اهمیت این حجاب در فرهنگ اسلامی است .

۳- با اندکی دقت درآیات حجاب سوره احزاب، خصوصاً آیه شریفه ۵۹می توان به اهمیت پوشش سراسری پی برد.۳

هرچه پوشش زن متین تر وبا وقار بیشتری باشد بهتر است،با توجه به این مسأله روشن می شود که حجاب بهتر وبرتر، هم درحد پوشش وهم کیفیت آن وهم ازنظر رنگ مهم است،پس بهتر است زنان با چادر وبه ویژه با رنگ مشکی ورفتار متین درجامعه رفت وآمد نمایند.

درپایان به شما توصیه می کنیم برای آگاهی بیشتر به کتابهایی که احکام ویژه دختران را نوشته اند مراجعه کنید. یکی از آن کتابها، کتاب احکام دختران نوشته محمد وحیدی است.

(۱) مسائل جدید از دیدگاه علماء ومراجع، تنظیم سیدحسن محمودی

(۲) سایت اینترنتی پرسش وپاسخ نهاد مقام معظم رهبری

تفسیر نمونه، جلد۱۷،ص۴۳۰ ـ ۴۲۵

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.