آیا این که می گویند تمام حرکات انسان ها ازحضرت آدم تا روز قیامت درقرآن آمده است درست است،اگر درست است چگونه؟

پاسخگویان
0 13

4 دقیقه

درجواب سؤال حضرتعالی اجمالاً باید گفت، قرآنی که پیش روی ماست دارای مراتبی است، به این صورت که : قرآن نازل شد. پیش از آنکه به صورت فعلی یعنی به صورت آیه آیه بودن وبه زبان عربی درآید، درموطن اصلی اش درکتابی بوده که عقول بشری ازدرک آن عاجز مانده وقصور داشته اند. این کتاب به اسامی مختلفی درقرآن مجید آمده است که عبارتند از : لوح محفوظ، ام الکتاب، کتاب مبین وامام مبین.

این کتاب۱مشتمل برتمام جزئیاتی است که خدای سبحان قضایش را ازخلق رانده ودرنتیجه نه تنها تمام حرکات انسان بلکه آمار همه چیز حتی ذره معلق درفضا نیز درآن ثبت شده است. با توجه به مطالب بالا مشخص می شود که این کتاب از جنس کاغذ وقلم های جسمانی ومادی نمی باشد چرا که مثلاً گنجایش این همه شمول را نخواهد داشت، درنتیجه اگر این شمول درمورد قرآنی که پیش روی ماست گفته شود این سخن نه تنها مبالغه آمیز، بلکه شعار محض است وخود قرآن نیز چنین ادعائی را ندارد.ولیکن حقیقت قرآن(ام الکتاب) که نسبتش به این قرآن مانند نسبت روح به جسد ویا حقیقت متمثله به مثال خود می باشد، شامل تمام حوادث عالم از حرکات وسکنات انسان گرفته تا دیگر موجودات، ازازل تا ابد می باشد وحقایق عالیه آن تنها برای دوستان خداوند که به آن عوالم راه یافته اند آشکار می گردد.رزق ا…لنا ولکم.

۱) ولا اصغر من ذلک ولااکبر الا فی کتاب مبین / سوره سباء/۶ (هیچ کوچک وبزرگی نیست، مگر اینکه درکتاب مبین آمده است.)

ولا رطب ولایابس الا فی کتاب مبین / سوره انعام/۵۹ (هیچ تروخشکی نیست مگر آنکه درکتاب مبین آمده است.)

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.