اگر انسان چند مرتبه توبه کند اما باز دوباره خطا کند ودوباره توبه کند توبه او پذیرفته است؟

پاسخگویان
0 27

9 دقیقه

آری خداوند مهربان توبه توبه کنندگان را میپذیرد اگر چه قبلاًتوبه کرده باشند ودوباره مرتکب انجام معاصی شوند، خداوند توبه پذیر، نه تنها توبه را می پذیرد، بلکه در کتاب خود فرموده : ان الله یحب التوابین ۱ یعنی توبه کنندگان را دوست دارد لیکن تغییر عادتها در مدت زمانی اندک میسر نیست واگر کسی احیاناًگناهی را مرتکب شده است احتمال دارد دوباره مرتکب آن گناه شود. بنابراین خداوند غفار درتوبه را برای همیشه برروی بندگان خود بازگذاشته وتاآخرین لحظات زندگی دنیا اگر کسی حقیقتاً توبه نماید می پذیرد،لیکن موفق شدن به توبه واقعی مشکل است زیرا انسان با اینکه توبه می کند متأسفانه دوباره مرتکب عمل خطا می شود ولی هرگز نباید از رحمت خدا مأیوس شد زیرا گناه یأس از رحمت خدا ازگناهان دیگری که مرتکب می شود بدتر وبالاتر است. بنابراین نباید به هیچ عنوان به خود یأس را راه داد.

احتمالاً ارتکاب مجدد به انجام معاصی به این دلیل باشد که زشتی و عواقب گناهی را که مرتکب شده اید خوب به خود تفهیم نکرده اید اگر انسان خواست توبه کند باید عواقب وخطرات گناهی را که مرتکب شده است به طور کامل به خود بفهماند زیرا اینکار مثل انرژی گرفتن ونیرو گرفتن مجدد برای توبه است وموجب می شود که انسان عزم خود را برترک گناه راسخ نماید.

در پایان این نکته را نیز متذکر شویم که اثر توبه واقعی احساس سبکی کردن وآزاد شدن ازاسارت معاصی است. انسانی که واقعاً توبه می کندخود را نوزادی می یابد که تازه متولد شده است واین مطابق روایت نبی مکرم اسلام است که فرمودند : التائب من الذنب کمن لا ذنب له کسی که ازگناهان توبه کند مانند کسی است که اصلاً گناه نکرده است. باید توجه نمود گاهی شکستن توبه به خاطر این است که توبه واقعی نبوده ونیروهای شیطان به طور کامل از قلب ودل انسان پاک نشده اند. اما باید امیدوار بود به

رحمت واسعه خداوند که درقرآن فرمود : یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله یغفرالذنوب جمیعا (ای بندگان من که نفـس انسـانی وارزشمـند خـود را بـه بهـای کمـی فروختید واسراف کردید از رحمت

خداوند ناامید نشوید بدرستیکه خداوند همه گناهان را می بخشد.

برای پاسخ به سؤال شما درکتاب توبه زیباترین پوزش نوشته آقای محمد حسین جعفری آمده است : پس از انجام توبه، اگر احیاناً معصیت از شخص صادر شد، نباید از خود مأیوس شود. باید خود را با گذشته مقایسه کند وببیند که اگر قبلاًدر یک هفته ده گناه می کرده است حالا دو گناه انجام داده است. پس مقدار بسیاری به مقصد نزدیک شده است. از این دو گناه نیز مجدداً توبه کند ودرترک گناه همانگونه که حضرت امام ره فرموده اند از رسول اکرمص وائمه هدیع وامام عصرعج مدد بخواهد. والبته دراین صورت دستگیری ومدد خواهد شد.

اگر انسان همینطور ادامه دهد پس ازمدت زمانی، با یاری ومدد الهی قادر به ترک گناه بطور کلی خواهد شد، وپس از مدتی ملکه عدالت انشاءالله دراو حاصل می شود.

دراین ارتباط انسان باید تاحدی که یأس دراو راه پیدا نکند، با خود مدارا کند وامیدوار به لطف ورحمت و مدد الهی باشد. فراموش نکنیم که یأس از لشگریان شیطان است وهرگز یأس را نباید به خود راه دهیم.

در روایتی که در اصول کافی آمده است می خوانیم که امام باقرع به محمد بن مسلم که از شاگردان خاص آن حضرت است می فرمایند :۱

ای محمد بن مسلم، گناهان مؤمن هنگامی که ازآن توبه کند آمرزیده است، وباید برای آینده پس ازتوبه وآمرزش، کار کند. سوگند به خدا که این نیست مگر برای اهل ایمان.

محمد بن مسلم می گوید : عرض کردم :

پس اگر بعد از توبه واستغفار از گناهان، باز گناه کند ودوباره توبه کند؟(یعنی آیا باز هم اینگونه است؟

حضرت فرمودند :

ای محمد بن مسلم آیا باور داری که بنده مؤمن از گناه خود پشیمان شود وازآن آمرزش خواهد وتوبه کند وخداوند توبه اش را نپذیرد؟

عرض کردم :

اگر چند بار این کار را کرده،گناه کند وسپس توبه کند واز خدا آمرزش خواهد؟ (آیا بازهم آمرزیده است؟)

فرمودند : هرزمانی که مؤمن به استغفار وتوبه باز گردد خداوند نیز به آمرزش او باز می گردد(وگناهش را می آمرزد) وبی تردید خداوند آمرزنده و مهربان است. توبه را می پذیرد، وازکردارهای بد در می گذرد، پس مبادا تو مؤمنان را از رحمت خدا دور سازی.

(۱) اصول کافی، ج۴٫ص۱۶۶،روایت ۶

منابع :

توبه زیباترین پوزش،محمد حسین جعفری،ص۱۶۸و۱۶۷

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.