در ماه رجب همان طور که فرمودید اعمالی با ثوابهای بسیار زیاد ذکر شده، مثلاً فلان ذکر را اگر صدبار بگویید ثواب صد شهید در راه خدا را دارد،آیا واقعاً کسی که در جبهه جنگ جنگیده با کسی که در امنیت و آرامش در محیط خانه فلان ذکر را صدبار خوانده یکی می شود آن هم صد شهید؟

پاسخگویان
0 6

4 دقیقه

هدف از انجام عبادات و اعمال صالح این است که انسان به سوی خدا حرکت کند و درهای معرفت و رشد به رویش باز شود.

امام خمینی( درکتاب آداب نماز آورده است :

قال تعالی : و من یخرج من بیته مهاجراً الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله کسی که از خانه اش بیرون شود در حالی که هجرت کننده به سوی خدا و رسول اوست، آن گاه مرگ او را دریابد، پاداش اوبرخدا واقع(ولازم)شده ۱

هجرت ظاهری و صورت هجرت عبارت است از هجرت به تن از منزل ظاهری به سوی کعبه یا مشاهد اولیاء ؛ و هجرت معنوی خروج از بیت نفس و منزل دنیاست، الی الله و رسوله؛ هجرت به سوی رسول و ولی نیز هجرت الی الله است. ۲

با توجه به معنای اخلاقی و عرفانی درمورد هجرت که از آیه برداشت می شودانسان می تواند در دنیای نفس و روح خود به سمت خداوند حرکت کند، حال اینکه ممکن است از لحاظ ظاهری مسافتی را نپیموده باشد.

اگر انسانی بتواند عبادات و اذکاری که از ائمه وارد شده و ثواب خاصی برای آن ذکر شده را با آداب مخصوص خود و حضور قلب انجام دهد و حقیقت آن ذکر را در وجود خود تحقق ببخشد، در واقع بر بال ذکر سوار شده و به آن مقام و معرفتی که مقصود از ذکر بوده رسیده است و در واقع آن مقام برابری کند با مقام شخص دیگری که همان مقام را با جهاد در میدان جنگ به دست آورده و خداوند به فضل خود به آن شخص اجری معادل صد شهید اعطاء کند.

باید توجه نمود که انجام اعمال مذکور بطور کامل و با توجه به حقیقت معنای آنها بسیار مشکل است و کسی توفیق انجام اعمال را می یابد که در میدان مبارزه با نفس اماره و هوای نفس پیروز شود، اگر این پیروزی حاصل شود امر بعیدی نیست که خداوند پاداش شهید و مجاهد فی سبیل الله را به این فرد عنایت نماید.

۱٫ سوره نساء/۱۰۰

۲٫ آداب معنوی نماز،امام خمینی(،ص۸

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.