عدم توان اجرایی مسئولین از اجرای امور فرهنگی وکنترل وضعیت جامعه وناتوانی مسئولین فرهنگی را نباید دلیل ترک تحصیل دانست بلکه باید به علت پرداخت نه معلول

پاسخگویان
0 14

7 دقیقه

دوران نوجوانی دورانی است که فرد نسبت به آیندهخود تصور روشنی ندارد .از طرفی در دوران نوجوانی مشکلات مختلف فکری مورد ابتلای نوجوان می گردد. همچنان که دوست عزیز تا اندازه ای اشاره کرده اند ترک تحصیل در این دوران می تواند علتهای مختلف داشته باشد. اینک ما مناسب می بینیم به صورت کوتاه به برخی از مشکلات دوران نوجوانی اشاره کوتاهی داشته باشیم

الف ـ وجود دوستان ناباب : دوران نوجوانی مرحله ای از سن است که نوجوان در آن در بیشتر اوقات هنوز به اهمیت و جایگاه دوست خوب و بد اطلاع دقیقی ندارد برای همین به علت عدم تجربه زندگی چه بسا گیر دوستان ناباب می افتد و بعداز مدتی ضربه ازطرف آن دوستان چه بسا اقدام به ترک تحصیل یا ناهنجاریهای دیگری بکند.

ب ـ عدم دسترسی به مشاوران با تجربه و دلسوز در برخی از موارد واقعا کسی نیست که درد نوجوان را درک کند و مشکل وی را حل کند برخی از معلمان که به شغل معلمی به عنوان یک کار و کاسبی نگاه می کنند بیشتر در مشکلات خودشان گیر کرده اند و نمی توانند مشکل خود را حل کنند تا چه رسد به مشکل دیگری به این ترتیب نوجوان محرم رازی نمیتواند در برخی از موارد پیدا کند برای همین چه بسا مشکلش را با دوستان خویش مطرح کند به امید حل مشکل و دوستانش اگرناباب باشند چه بسا فرد به انحراف کشیده شود.

ج ـ نقش مسئولین فرهنگی : مسئولین فرهنگی باید در جهت درک نوجوانان و جوانان گام اساسی بردارند مسئولین فرهنگی باید خودشان را به سلاح فرهنگی روز مجهز کنند و با آن به جنگ شبیخون فرهنگی غربی بروند و جامعه را از خطر حمله فرهنگی منحرف غرب مصون نگه دارند. و از طرفی به حل مشکلات فکری و فرهنگی جامعه بپردازند باید جایگاه علم را در کشور ترفیع دهند تا جوانان اشتیاق به علم آموزی داشته باشند. اگر نوجوان و یا جوانی مشاهده کند که به علم و جایگاه آن در جامعه ارزشی نمی نهند از درس و بحث خسته می شود و بعد از مدتی چه بسا آن راترک کند.

د ـ ایجاد فضای آزمون توانایی : باید مسئولین فرهنگی در کشور در بعد آموزشی فضایی درست کنند که نوجوان بتواند توانایی های خود را در آنجا شکوفا کند و بفهمد که ساخته چه رشته تحصیلی است برای این منظور شکر خدا چند سالی است که فضاهای هنرستانهای فنی و حرفه ای در کشور پررونق شده که این می تواند مفید خیلی از دانش آموزانی باشد که احساس می کنند به رشته های نظری علاقه ای ندارند.

علاوه بر مطالب مذکور باید ارزش و حقیقت درس و تحصیل را برای جوانان روشن نماییم تا با معرفت و با جدیت در راه تحصیل گام بردارند.پس با توجه به موارد فوق نوجوان باید بهترین راه را برای خود انتخاب کند و انتخابش بدون مشورت با افراد آگاه نباشد که ممکن است برای آینده اش مناسب نباشد. در خصوص مسئولین فرهنگی باید گفت اینها بالاخره کار خود را می کنند شما و ما باید سعی کنیم بیشترین بهره را از اجرای برنامه های آنها کسب کنیم.

با آرزوی موفقیت برای شما دوست عزیز.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.