آیا مسئولین که در رأس امورند و حرفهایی می زنند که ………………………….تکلیف مردم با آنها چیست؟

پاسخگویان
0 13

5 دقیقه

بلی ممکن است برخی اوقات مسئولین کشور حرفهایی را بزنند که در کشور اجرا نشود، در چنین مواردی ما بهتر است از زود داوری پرهیز داشته باشیم برخی اوقات در امور سیاسی کشور کارهایی صورت میگیرد که وعده مسئولین را زیر سئوال می برد البته خوب است ما در این موارد به آسانی از کنار قضیه رد نشویم و اگر واقعاً جویای حقیقت هستیم تا کنه مطلب پیش برویم. ای کاش شما دوست گرامی مثالی را ذکر می کردید تا منظور حرف شما قابل تعمق می شد،ولی واقعیت آن است که برخی از موارد کسانی پیدا می شوند که حاضرند به مردم برای راه یافتن به امور اجرایی وعده هایی بدهندهر چند می دانند آن وعده ها به این راحتی قابل تحقق نیست ولی آنها بلدند که توجیه کنند و خود را از قضاوت مردم برهانند. پس باید به وعده هایی که داده می شود توجه کرد، مثلاً اگر کاندیدایی وعده دهد که من حتماً ارزش دلار آمریکایی را با ریال ایران برابر می کنم باید فهمید که با این وضعیت منبع اقتصادی که تک محصولی و وارداتی است این کار فعلاً با این شرایط تحققش دور از وعده می باشد متأسفانه افراد عوام اجتماع برخی اوقات اشتباهاتی را انجام می دهند که رهایی از آنها در کوتاه مدت آسان نمی باشد. پس باید به مسئولینی که به وعده های خود عمل نمی کنند و وعده ها را نردبان پیشرفت شغلی خویش قرارمی دهند ارجی ننهاد تا آنها جایگاه واقعی خود را در اجتماع پیدا کنند. همچنین بایدبه افراد شایسته اطمینان کرد و در دعواهای سیاسی، فریب برخی از ملاحظه کاری ها را نخورد. به انسانهای با وجدان اطمینان کرد، کسانی که خود را پیوسته در قضاوت دادگاه عدل الهی می بینند تکلیف مردم را قانون مشخص کرده و آن عدم اطمینان به افراد نالایق است و انتخاب افراد شایسته البته مردم باید از مسئولین در قبال وعده هایی که داده اند بازخواست کنند درغیر این صورت شاید چه بسا مسئول مربوطه به اشتباه خودش کمتر پی ببرد و فکر بکند که مردم همچنان طرفدارش هستند.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.