خطیبی روی منبر گفت این حدیث در رابطه با پیامبرص که درغار حرا جبرئیل گفت : اقراء … سپس پیغمبرص فرمود نمی دانم نوعی توهین به پیامبرصاست ویا حدیث دروغ است به نظر من هم جای تأمل دارد، نظر علماء چیست؟

پاسخگویان
0 12

5 دقیقه

البته سخنی که شما از خطیبی نقل کردید روایت می باشد نه حدیث. باید توجه کرد که این روایت در برخی از کتابهای تاریخی اهل سنت مانند طبری نقل شده است. علامه طباطبایی نیز در تفسیر شریف المیزان به نقد این روایت می پردازد وآن را خالی از اشکال نمی داند.چون این روایت در منابع اهل سنت و کتب روایی وتفسیری آنها نقل شده وثاقت آن محل تردید و نقد می باشد. مشهور آن است که پیامبرص قبل از پیامبری خواندن ونوشتن نمی دانسته وحتی بعداز رسالت ازخواندن و نوشتن استفاده نمی کرد. شما می توانید به کتاب معروف شهید مطهری پیامبر امی رجوع کنید.

باید توجه داشت به قول علامه طباطبایی چون خداوند به رسول گرامیص امر خواندن را می کند پس باید او را توانا برخواندن کرده باشد.۱ و حقیقت نیز همین است در تفسیر روان جاوید به نقل از تفسیر قمی ازامام با قرع روایت کرده که فرمود : این اولین سوره است که نازل شده بر پیامبرص. جبرئیل نازل شد وعرض داشت ای محمدص بخوان. حضرت فرمود چه بخوانم؟ عرضه داشت بخوان به نام پروردگارت که خلق فرمود ۲ دوست عزیز توجه نمایید که درروایت از امام باقرع حضرت رسولص درمقابل امر جبرئیل که گفته بخوان اقراء فرموده : چه بخوانم؟ وشاید بقیه آیه بعد ازسؤال پیامبرص نازل شده که این محتمل است درست باشد و دلیل جهل پیامبرص نیست بلکه پیامبرص در مقابل امری که به او شده آن را اجابت کرده وفرموده چه چیز را بخوانم؟ بعد بقیه آیه نازل شده که بخوان به نام کسی که تو را آفرید البته باید توجه داشت که قبل از این آیه اقراء… بسم الله الرحمن الرحیم به عنوان اولین آیه بر قلب مقدس پیامبرص نازل شده وآیه دومی تأکیدی بود برآیه ی قبلی.

در پایان باید گفت علم فراتر ازخواندن و نوشتن است . و کسب علم راه های گوناگونی دارد که یک راه آن خواندن و نوشتن می باشد. نبی مکرم اسلامص عالم بود اما سواد ظاهری را نداشت، چنان که فرمودند : انا مدینه العلم وعلی بابها… واینکه سوادخواندن و نوشتن ظاهری را نداشتند نقصی برحضرت نیست. بلکه فضیلتی است که حضرت عالم باشنداما متعلم نباشند به این معنی که علم را از منبع علم یعنی ذات اقدس اله گرفته اند.

(۱) المیزان،ج۲۰،علامه طباطبایی،

(۲) تفسیر روان جاوید

منابعبرای مطالعه بیشتر:

الف ـ پیامبر امی ، شهید مطهری

ب ـ تفسیر نمونه

ج ـ تفسیر نوین

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.