همیشه می گویند قدر جوانیتان را بدانید می خواستم بپرسم معنی این جمله چیست؟ و درجوانی وازنعمت جوانی چه طور استفاده کنیم تا در دوران میانسالی حسرت دوران گذشته را نخوریم؟

پاسخگویان
0 35

7 دقیقه

دوران جوانی یکی از مهمترین دوران عمر انسان می باشد،این دوره بهارزندگی انسان است. در این بهار باید بذر بسیاری از حرکتها را در نهاد خود بپاشیم. دردوران جوانی بخاطر ویژگیهای مختص به خود زمینه همه گونه فعالیت برای انسان فراهم می گردد.

حضرت امام خمینی ره به نقل از استاد خود مرحوم آیت ا…شاه آبادی می فرمایند :

تاقوای جوانی ونشاط آن باقی است بهتر می توان قیام کرد در مقابل مفاسد اخلاقی و خوبتر می توان وظایف انسانیه را انجام داد.

خود حضرت امام می فرمایند: برجوانها حتم ولازم است که تا فرصت جوانی وصفای باطنی و فطرت اصلی باقی ودست نخورده است،درصدد تصفیه وتزکیه برآیند، وریشه های اخلاق فاسده واوصاف ظلمانیه را از قلوب خود برکنند که با بودن یکی از اخلاق زشت ناهنجار، سعادت انسان درخطر عظیم است ونیز درایام جوانی اراده وتصمیم انسان، جوان است ومحکم، از این جهت نیز اصلاح برای انسان آسانتر است ولی در پیری اراده سست و تصمیم پیر است، چیره شدن بر قوا مشکلتر است.

درختی که اکنون گرفت است پای به نیروی شخصی برآید زجای

ورش همچنان روزگاری هلی به گردونش از بیخ برنگسلی

مقام معظم رهبری درباره جوانان می فرمایند : هر کاری هم بخواهید بکنید، در دوران جوانی می شود کرد؛ یعنی درهر سه زمینه، هم در زمینه علمی، هم درزمینه تهذیب نفس، هم درزمینه ی ورزش باید درجوانی کار کنید…خیال می کنند انسان باید بماند، پیر که شد عبادت وتهذیب نفس کند؛ درحالی که آن وقت تهذیب نفس مشکل است وگاهی محال است در دوره ی پیری،تهذیب نفس سخت است؛ اما در دوره ی شما در دوره ی جوانی تهذیب نفس خیلی آسان است. به هر حال جوانان این سه کار را بایدجدی بگیرند

درجواب قسمت دوم سؤالتان که پرسیده اید که چطور از جوانی استفاده کنیم تا در دوران میانسالی حسرت دوران گذشته را نخوریم با زاز کلام نورانی رهبر فرزانه مان بهره می گیریم که می فرمایند :

انسان وقتی به دنیا می آید ودوره ای را می گذراند واز دنیا می رود، نفس این آمدن و رفتن، نشان دهنده ی این است که آفریننده وخالق انسان، از این حرکت واز این جا به جایی هدفی دارد. ما باید کاری کنیم که هدف ما درزندگی، باهدفی که خالق دارد، به هم نزدیک بشود؛ با هم تطبیق بکند این درست ترین کار است. انسان باید زندگی را جوری انتخاب بکند که وقتی این زندگی تمام شد، ازآنچه که انسان به دست آورده، خوشنود وخوشحال باشد. درلحظات آخر زندگی که انسان دارد از این دنیا خارج می شود،احساس نکند که دستش خالی است.

….ببینید کدام یک ازکارهایی که در جامعه وجود دارد، یا ممکن است وجود داشته باشد ،ممکن است یک کاری الان نباشد ولی بتوان آن را ایجاد کرد و به وجود آورد ـ کدام یک از این سرگرمیها واشتغالها می تواند جامعه وانسانها را به اهداف والای الهی واسلامی نزدیک کند؛ ببینید آن کدام است، آن را انتخاب کنید.

منابع :

– پرسش وپاسخ از رهبر انقلاب،ص۲۴۱و۲۵۱

– شرح حدیث جنود عقل وجهل، ص۱۵۷

– شرح اربعین حدیث امام خمینیره،ص۱۱۱

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.