راههای رسیدن به مقام های بالای اخروی را بنویسید؟

پاسخگویان
0 9

3 دقیقه

راههای رسیدن به مقام های بالای اخروی با انجام دادن واجبات وترک محرمات میسر می گردد یعنی اینکه ما اصول دین را (توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد) را قلباً بپذیریم، وقتی این امور را قلباً تصدیق کردیم نوبت به فروعات می رسد یعنی نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امربه معروف، نهی از منکر وتولی وتبری. واین اموری است که خداوند در صورت توانایی بر ما واجب کرده است برای فراگیری وعمل به آن باید به توضیح المسائل مراجع بزرگوار تقلید رجوع کنیم وقتی موفق به انجام امورواجب شدیم اگر مقدرو بود انجام مستحبات وترک مکروهات را شروع می کنیم مثل انجام نافله های شب وروز وترک برخی کارها مثل همین ها برای رسیدن به مقام های بالای اخروی کافی است یک نکته را باید یادآور شدیم که در اصول دین ما باید خود بدنبال کسب آن باشیم واز کسانی که با (اصول دین) آشنایی دارند کمک بگیریم، تقلید در اصول دین جایز نیست بلکه در فروعات دین تقلیدی یا اجتهادی است یعنی یا باید ازمراجع عظام، تقلید و پیروی کنیم یا اینکه خود درس بخوانیم تا دراین موارد مجتهد شویم.بنابراین پس از شناخت اصول دین باید برای اجرای احکام دین ازیکی از مراجع تقلید پیروی کنیم.

موفق و سربلندباشید

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.