عذاب قبر مخصوص چه کسانی است؟

پاسخگویان
0 4

6 دقیقه

به طور کلی اکثر انسانها با فشار قبر مواجه می شوند یعنی اغلب افراد بواسطه اعمال و کردارشان فشار قبر را می بینند منتهی فشار قبرشان متفاوت است حتی کسانیکه درخاک دفن نمی شوند بوسیله هوا یا آب دریا فشار قبر می بینند که روایتهای صریحی دراین زمینه پاسخگوی این مطلب است.

روایات متعددی تصریح براین مطلب دارد که افراد کمی بواسطه شفاعت، از این فشار مستثنی می باشند. مثلاً پیامبر بزرگوار اسلام درمراسم دفن دخترشان رقیهع دعا کردند که خدایا عذاب قبر دخترم را برمن ببخش.

دراین زمینه شهید دستغیب مطالبی را از علامه مجلسی وشیخ کلینی نقل فرمودند : علامه مجلسی درحق الیقین فرموده : فشار قبر وثواب وعقاب آن فی الجمله اجماعی جمیع مسلمانان است وازاحادیث معتبره ظاهر می شود که فشار قبر دربدن اصلی است وعام نیست، یعنی نه اینکه تمام مردم به فشار قبر مبتلا می شوند بلکه تابع استحقاق و گناهکاریست و همچنین شدت وضعف آن.

ازرسول خداصمرویستکه فشار قبر برای مؤمن کفاره ای است برای آنچه از او ضایع شده از ضایع کردن نعمتهای الهی.

وکلینی به سند معتبر از ابو بصیر روایت کرده : که گفت از حضرت صادقع پرسیدم آیا از فشار قبر کسی نجات مییابد؟ فرمود : پناه می برم به خداوند ازآنچه بسیار کم است کسی که از آن رهایی یابد. بدرستیکه رقیه دختر رسول خداص را چون عثمان شهید کرد، رسول خداص بر قبر او ایستادوسر به آسمان بلند کرد اشک از چشمانش می ریخت وبه مردم فرمود : بیادم آمد آنچه براین مظلومه واقع شده برایش رقت کردم واز خداوند رحیم خواستم که او را به من ببخشد وفشار قبر به او نرسد، پس گفت : خداوندا رقیه را به من ببخش ازفشار قبر،پس خداوند آن مظلومه را به آن حضرت بخشید. بلی کم اتفاق می افتد که کسی فشار قبر نداشته باشد چون فشار قبر دراثر گناهان است حتی بدخلقی وبدرفتاری با زن وبچه درمنزل موجب فشار قبر می شود.

برای شاهد این مطلب ودانستن اهمیت فشار قبر واینکه کمتر کسی ازآن نجات می یابد. حدیث مشهور راجع به سعد بن معاذ ودرآخر نیز مؤکد اضافه می نمائیم که به طور کلی هر کسی که اخلاق زشتی خصوصاً حسد در وجود او باشد وبرای از بین بردن آن دراین دنیا اقدامی نکند فشار قبر خواهد داشت زیرا که در این عالم هم آن اخلاق زشت وناپسند باعث فشار فکر وتنگی قلب است.

حضرت امام خمینیره جمله زیبا و حکیمانه ای دارند وآن اینکه (تنگی و فراخی قبر، تابع انشراح صدر وعدم آن است)۱

خداوند متعال همهما را از کسانی قرار دهد که جز در جهت رضای او قدمی برنمی دارند. ان شاء ا…

) اربعین حدیث حضرت امام خمینی ره،ص۱۰۹

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.