لطفاً فتوای مقام معظم رهبری را برای خمس فرد را بنویسید و توضیح کامل داده شود .

پاسخگویان
0 9

2 دقیقه

اگر جوان مجرد درآمد شخصی داشته باشد ولو به مقدار کم، که در این صورت واجب است بر این فرد محاسبه درآمد سالانه و تعیین سال خمسی تا درصورتی که چیزی از سود تا پایان سال نزدش باقی ماند خمس آن رابپردازد. سال خمسی با بدست آمدن اولین درآمد یا سود شروع می شود. خمس به هبه وهدیه وارث و جوایز وهدایای هنگفت وپول بیمه ومهریه تعلق نمی گیرد. وهمین طور درمالی که قرض گرفته می شود خمس واجب نیست.

برای کسب اطلاع بیشتر به کتاب استفتائات، ج۱،بخش خمس ازمقام معظم رهبری مراجعه فرمایید.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.