درمورد لاله ولادن می گویند ۲ خردادی بودند، توضیح دهید ودر مورد دکتر صفایی که به آنها گفتهکه با حجاب باشید آنها جواب رد دادند وبی حجاب بودند توضیح دهید؟

پاسخگویان
0 15

6 دقیقه

درباره سؤالی که مطرح کرده اید لازم می دانیم ابتدا توضیحاتی به عرض جنابعالی برسانیم.

اصولاً یکی از امور مضری که در جامعه بسیار رواج دارد شایعه وشایعه پراکنی است. چه بسیار چهره های خدومی درگذشته با شایعه وشایعه سازی از گردونه خدمت خارج شده اند وشخصیت آنان در افکار عمومی تخریب شده است. لذا یکی از مسائلی که جوانان فهمیده ای مثل شما باید به آن توجه کنید وبرای مقابله با آن تلاش کنید مسأله شایعه پراکنی است. قرآن کریم می فرماید : یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنباءٍ فتبینوا ان تصیبوا قوماً بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین ای اهل ایمان هرگاه شخص فاسق (غیرعادلی) خبری برای شما آورد(تصدیق وباور نکنید) تا تحقیق کنید مبادا به سخن چنین فاسق نادانی به قومی رنجی رسانید وسخت پشیمان گردید.۱

ملاحظه می کنید که قرآن کریم شایعه پراکنی و سخن چینی را سخت تقبیح کرده وآنرا عملی زشت وناپسنده دانسته که چه بسا عواقب سوئی نیز به دنبال خواهد داشت.

بنابراین توصیه ما به شما و سایر جوانان این است که اولاً مراقب باشید در دام شایعه و سخن پراکنی گرفتار نشوید. ثانیاً برخی مسائل فاقد ارزش هستند و وقت گرانبها وانرژی جوانی شما حیف است در چنان مسیرهایی مصرف شود. شما باید نیروی جوانی وفکر خلاق و جستجو گر خویش را در کسب دانش وبینش و بصیرت وخرد وابتکار واختراع و اکتشاف و پیشرفت وتعالی وتوسعه فرهنگی، اجتماعی و…نظام وکشور امام زمان عج مصرف کنید ازامور بی ارزش و کم ارزش ومسائلی که دانستن وندانستن آنها برفضیلت وتقوا ودانش وپیشرفت شما و جامعه تأثیری ندارد بشدت احتراز کنید.

برخی جریانهای سیاسی مخالف نظام با سرگرم کردن اذهان پویاوخلاق جوانان قصد دارند مانع پیشرفت وتوسعه همه جانبه کشور بشوندوحال آنکه جوامع پیشرفته ودارای تکنولوژی و…بشدت از درگیر شدن به اینگونه مسائل همانند شایعه پراکنی، سخن چینی، غیبت،

تهمت و… بشدت اجتناب می ورزند. تصورما این است که دانستن وندانستن برخی مسائل فضیلت و کرامتی به انسان نمیبخشد.

جریانهایی می خواهند از حوادث پیش آمده به نفع خودشان استفاده کنند ویکدیگر را متهم کنند وبا استفاده از آن اهداف خودشان را پیش ببرند. که به نظر ما موضوع مطرح شده در مورد آن دو دختر جوان که با هزاران سختی و مشققت حدود سه دهه زندگی طاقت فرسایی را پشت سرگذاشته اند یکی از آن مسائل است.

امیدواریم خدای بزرگ به ما توفیق کسب دانش وبصیرت و بینش وتقوای الهی مرحمت نماید.

سوره حجرات/۶

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.