به نظر من آقای خامنه ای با امام زمان در ارتباط هستند چون چگونه می شود که امام این جامعه را اداره می کنند؟ توضیح دهید.

پاسخگویان
0 7

6 دقیقه

ازنوع سؤالات شما استنباط می شودشمادانش آموز جوان علاوه بر ذهن جستجو گر و پرسشگری که دارید فردی هستید که درد دین ونظام و ولایت را دارید ودوست دارید در جهت هدایت وآگاه سازی همنوعان وهمسالان خویش نیز گام بردارید.

اگرچنین ایده وتفکری دارید باید به شما وامثال شما فخر ومباهات کنیم وبینش ومنش شما را تحسین کنیم. آرزو می کنیم در این روند روزبه روز آگاه تر وبا بصیرت بیشتربه پیش بروید وبردامنه آگاهی وخرد ودانش خویش درابعاد مختلف بیفزایید وعمل به آنچه آموخته ومی آموزید بیش از پیش توفیقات الهی همراهتان باشد ودست حق درنشر وگسترش تعالیم عالیه اسلامی یاور وپشتیبان باشد.

در مورد سؤالی که مطرح کردید متذکر می شویم که اصولاً امام عصرعج از ابتدای ولایت وامامت خویش درادوار مختلف تاریخی پیروان ویاوران ونمایندگان وعالمان دینی را مورد تفقد ولطف خویش داشته ودرآینده نیز چنین خواهد بود. بدون شک پیروان آن حضرت، بخصوص کسانی که به نیابت از حضرتش به اقامه حق وعدل واجرای احکام اسلامی ونشر وتبلیغ دین مبین اسلام می پردازند از هدایت وراهنمایی وارشادات آن حجت حق در پهنه ارض بهره مند هستند ودائماً از فیض وجود حضور حضرتش مستفیذ می گردند.

زمامت و رهبری جامعه اسلامی در شرایط کنونی که توطئه های دشمنان بسیار پیچیده و خطرناک شده است امری است بسیار خطیر وپر مسئولیت که بدون حمایت و مدد حق تعالی و افاضه فیض آخرین حجت حق در زمین میسور مقدورنیست بنابراین بدون تردید انتصاب حضرت آیت ا…العظمی خامنه ای به رهبری و زعامت امت اسلامی در سایه توجهات آن حضرت بوده است. زیرا کسی که رهبری جامعه اسلامی را به نیابت ازآن حضرت به عهده می گیرد، باید مورد حمایت آن حضرت باشد این توفیق نصیب هر کسی نمی گردد و به راحتی هم کسی آنرا نمی پذیرد. یقیناً همان گونه که پذیرش مسئولیت رهبری و زعامت با تأیید نظر امامع صورت می گیرد اداره جامعه در دنیای پر از آشوب ونیرنگ و ظلم وتجاوز ونفاق بدون یاری و مددو هدایت آن امام معصوم وذخیره الهی در زمین میسر و مقدور نیست.

برادرعزیز وبزرگوار یقیناً لطف خاص وعنایت حضرت حجت صلوات ا…علیه شامل حال حضرت آیت ا…العظمی خامنه ای هست. یقیناً ایشان علاوه برصلاحیت ها وشایستگی های فردی در بعد رهبری از الطاف بیکران و فیوضات آن حضرت برخوردار وبهره مند بوده اند.

از خدای متعال می خواهیم در ظهور حضرتش تعجیل فرماید وما را از یاوران ایشان قرار دهد ورهبر عزیز وبزرگوارمان را از الطاف بیکران و حمایت های بیدریغ خویش بهره مندسازد و به مانیز توفیق دهد یاران خوب وفداکاری برای رهبر عالیقدرمان حضرت آیت ا…خامنه ای باشیم.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.