آیا رهبر جامعه اسلامی می تواند به خاطر مصلحت جامعه قوانین اصیل اسلام را زیر پا بگذارد؟

پاسخگویان
0 17

6 دقیقه

قوانین اصیل اسلامی به دو بخش تقسیم می شوند یک بخش آن ثابت و لایتغیر می باشد و شرائط زمان و مکان در آن تأثیر نمی گذارد حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامه و حرام محمد حرام ابداً الی یوم القیامه ۱

بخش دیگری از قوانین اسلامی در شرائط زمان و مکان خاصی ممکن است تغییر کند یعنی عنصر زمان ومکان در آن تأثیر گذاشته و موجب تغییر آن شود در این حالت ولی فقیه که آگاه به زمان و مکان است حکم لازم را متناسب با شرائط زمان ومکان استخراج می کند.

و یا ممکن است ولی فقیه در مواجه با دو قانون یکی اهم دیگری مهم باشد در این حالت ولی فقیه بخاطر آگاهی به مسائل اسلام و تشخیص ضرورت، امر اهم را انتخاب نموده و این عمل او از نظر ما که قادر به تشخیص امر مهم از اهم نیستیم زیرپاگذاری قانون اسلامباشد.

بطور کلی همانطور که مقام معظم رهبری خودشان می فرمایند : عدالت به معنای خاص یعنی آن ملکه نفسانی از جمله ی شرایط ولایت است. اگر این شراط تأمین شد، ولایت یک چیز آسیب ناپذیر است؛ زیرا به مجرد این که کمترین عمل خلافی که خارج از محدوده و خارج از اوامر و نواهی اسلامی است، از طرف آن ولی یا والی تحقق پیدا کرد شرط عدالت سلب می شود. کوچکترین ظلم کوچکترین کجرفتاری که خلاف شرع باشد، عدالت را سلب می کند هر تبعیضی، هر عمل خلاف و گناه و ترک وظیفه ایی عدالت را از والی سلب می کند. وقتی که عدالت سلب شد، او از آن منصب عزل میشود. ولایت، یعنی حاکمیت

انسانهای پارسا، انسانهای مخالف با شهوات و نفس خودشان انسانهای عامل به صالحات، این معنای ولایت اسلامی است. ۲

پس لازم است همه به عنوان شیعه معتقد و ملزم به ولایت فقیه واوامر حضرتش، باشیم، واگر خلافی در ظاهر دیدیم قبل از هرگونه

قضاوت عجولانه ای بیاندیشیم و ماهیت آن عمل را بسنجیم که مشخص کنیم که مورد خلاف از اصول است یا فروع، و در هردو مورد از امور لایتغیر است و متغیر و بعد از همه این مراحل به سراغ مجلس خبرگان برویم و رأی و نظر ایشان را جویا شویم زیرا وظیفه مجلس خبرگان، بررسی و عملکرد رهبری می باشد.

در صدر اسلام نیز مواردی پیش می آمد که نظر مسلمین خلاف اسلام بود امادرحقیقت مخالف اسلام نبود مثل امر به جنگ نمودن با یاران معاویه (وقتیکه قرآنها را بر سر نیزه کرده بودند) عده ای از یاران حضرت علی( به گمان اینکه این امر مخالف اصول اسلام است با حضرت مخافت نمودند و سرنوشت جنگ صفین را به نفع معاویه تغییر دادند و موارد دیگری که درتاریخ فراوان است.

پس وظیفه من و شما دوست عزیز این است که به ظاهر قضیه ننگریم و بر طبق آن قضاوت نکنیم.

۱٫ کافی،ج۱،ص۵۸

پرسش وپاسخ از محضر مقام معظم رهبری،ص۵۱و۵۲

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.